top of page

KEP ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN ÜCRET BORDROLARI

İşverenin; işçinin iş görme borcuna karşılık, ücret ödeme borcu bulunmaktadır. İşverenin bu borcu yerine getirdikten sonra dikkat etmesi gereken 2 önemli konu bulunmaktadır.

1) Ücret Pusulasının Bir Nüshasının İşçiye Verilmesiİşveren, işçiye ödediği ücret ve eklerini gösteren belgeyi işçiye her ay vermek zorundadır. Nitekim İş Kanunu 37. Maddesinde: İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Aksi durumda işverene 5.506 TL İPC uygulanacaktır.2) Ücret Pusulasının İşçi Tarafından İmzalanmasıİşçinin çalışırken veya ayrıldıktan sonra işveren ile ihtilaf yaşaması halinde ücret pusulasının işçi tarafından imzalanıp imzalanmadığı önem taşımaktadır.Ücret bordrosunda tahakkuk eden ücretlerin gösterilmesi, ayrıca tahakkuk etmeyen fazla çalışma, resmi tatil çalışması, hafta tatili çalışmaları ücret ödenmese bile 0,00 olarak gösterilmesi önemli. Örneğin: İşçiye Şubat ayında fazla çalışma tahakkuk etmemiş olabilir. Bordrosunda fazla çalışma alanı olmalı ve 0,00 gösterilmesi işverenin yararına olacaktır.Peki, işverenin Ücret Pusulasını KEP üzerinden göndermesi Her iki sorumluluk için yeterli olur mu?Sorumluluk için eğer işçinin kendi adına açılmış bir kep adresi var ve bu kep adresi işçiye bildirilmiş ise bordroların işçiye bir nüshasının verildiğini kabul etmek gerekir.Sorumluluk için işçiye KEP üzerinden gönderilmesi yeterli olması için;İşçinin;

·        Bordroya KEP adresi üzerinden kabul edip/etmeme noktasında

·        İhtirazı kayıt koyup koyamadığı

·        İşçinin bordroyu nasıl imzaladığı (e-imza)

·        Bordro gönderilen kişi ile itiraz eden veya kabul eden kişinin aynı olup olmadığı

·        Belgede sonrasında değişiklik yapılıp yapılamadığı, orijinal belgenin işveren tarafından değiştirilip değiştirilemeyeceği önem arz eder.

 

Bu nedenle işveren KEP üzerinden bordroyu göndermesi işçinin bordroyu kabul ettiği anlamına veya imzalatma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Gerekli şartlar sağlanmaması halinde bu bordrolar mahkemece işçi tarafından imzalandı kabul edilmez. Bu nedenle işverenlerin ileride sorun yaşamamaları adına ücret bordrolarını işçi tarafından ıslak imzalı şekliyle özlük dosyasında saklanması önem arz eder.

 

-OKURDAN GELENLER-

 

Soru: İşsizlik ödeneği alan işçinin kendisi ve ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi? Cevap: İşsizlik ödeneği alan kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerde bu kapsamda sağlık hizmetinden yararlanabilir. Soru: Askerlik nedeniyle işveren işçinin rızası dışında ücretsiz izin verebilir mi? Cevap: İşçinin zorunlu askerlik nedeniyle iş akdini feshetmesi ve kıdem ve diğer alacaklarını talep etme hakkı vardır. İşveren ve işçi anlaşarak askerlik hizmeti süresince ücretsiz izin kullandırabilir. Ancak işveren tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne gönderemez. İşçinin onayı ile gönderebilir. Aynı şekilde işçide işverenden ücretsiz izin almak istiyorsa işverenin onayını almalıdır.

 

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page