top of page

RAMAZAN AYINDA ÇALIŞMA HAYATI

 Ramazan ayı ile birlikte iş hayatı oruç, iftar ve sahur saati gibi güne eklenen yeni rutinler doğrultusunda değişim gösterir. Ramazan ayı hem fiziksel hem de zihinsel bir yenilenme zamanı olduğu için çalışma düzenine etkisi büyüktür. Peki, işverenler iş hayatı için Ramazan ayında ne tür önlemler almalıdır?

 

-Çalışma saatleri düzenlenmesi ve izin-

Bazı işyerlerinde işyeri uygulaması ya da toplu sözleşme uyarınca çalışma saatleri değiştirilebilmektedir. Bu doğrultuda değişiklik yapacak işyerlerinin yazılı tebliğ ya da talebe bağlı uygulama yapması da mümkündür.

Çalışanın talebi ve işverenin onayı üzerine ücretsiz izin ve yine yıllık ücretli izin kullandırılması mümkündür. Bununla birlikte, bireysel ya da toplu sözleşmede aksine hüküm yoksa bu dönem için çalışanın tek taraflı izin talebinin işveren tarafından karşılanması zorunlu değildir.

 

-İş sağlığı ve güvenliği ve KVKK-

İşverenin sağlık gözetimi yükümlülüğü uyarınca, özellikle sağlık durumu risk teşkil edebilecek çalışanlarla ilgili işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyerinde oruç tutacak çalışanların dikkat etmesi gereken konularla ilgili kurul toplantısı yapmalıdır. Yine işyeri hekimi tarafından riskli görülebilecek çalışanlarla görüşme gerçekleştirmelidir.

İşyerinde yemek verilmesi, yemekhane uygulaması varsa, bu dönemde çıkartılacak yemek sayısının belirlenmesi kişisel verilerin korunması kanunu açısından isim bazlı liste değil, sayı içeren bir listenin veri olarak tutulması uygun olacaktır. Özellikle oruç tutmak, dini bir veriyi de beraberinde getireceğinden bu yönde bir kayıt tutulmamalıdır.

 

-Ayni ve Nakdi yardım-

İşyerinde yemekhane uygulaması olan işyerlerinde, bu dönemde oruç sebebiyle yemek yemeyen çalışanlara verilecek nakdi yardımın prime tabi tutulması ve vergilendirilmesi, ayni yemek yardımının ise sadece vergilendirilmesi gerekir.

İşyerinde yemekhane uygulaması yoksa çalışan fiilen oruç sebebiyle yemek yemese dahi, o günün tutarı belirlenen 2024 yılı istisna rakamları da dikkate alınarak muafiyete tabi tutulabilecek.

Bireysel ya da toplu sözleşmelerle, ramazan için nakdi bir yardım yapılması halinde, bu tüm yasal kesintilere tabi tutulacaktır. Ancak yardımın ayni olarak verilmesi (erzak paketi, market kartı vb.) sigorta primi kesintisi uygulanmayacaktır.

İşveren tarafından işçiye verilen ramazan kolileri ayni yardım olarak nitelendirilmektedir. Ramazan kolileri SGK primden istisna, gelir vergisi ve damga vergisine tabidir. Ramazan kolilerinin tutarları bordroda gösterilmelidir. Ödenen tutar net olarak bordroya eklenmeli ve brütleştirilmelidir. İşveren tarafından yapılan her ayni yardım gelir vergisinden istisna değildir yasal mevzuatlar dikkate alınarak bu yardımların bordrolaştırılması gerekmektedir.

 

-OKURDAN GELENLER-

SORU: İş Kazası nedeniyle alınan istirahat raporlarında prim gün şartı var mı? CEVAP: İstirahat raporlarında son bir yıl içinde 90 gün prim ödenmesi şartı varken iş kazası nedeniyle alınan raporlarda prim gün şartı olmaksızın ilk günden itibaren ödeme yapılır. Bu nedenle işçinin bir gün dahi primi olsa iş göremezlik ödeneği alabilecektir.

 

SORU: Askerden dönen içimizi işe alma yükümlülüğümüz nedir?

CEVAP: Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page