top of page

İş Kanunu'nda Süt İzni

4857 sayılı İş Kanunumuzun 74/7. Maddesine göre, Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir hükmüne yer verilmiştir. Süt İzninden yararlanmanın koşulları;

·        Kadın işçi yararlanabilir

·        Kadın işçinin bir yaşından küçük çocuğunun olması

·        Kadın işçinin sigortalı olarak işyerinde çalışıyor olması gerekir.

·        Ücretsiz izin vb. işçinin çalışmadığı dönem hariç, fiilen çalıştığı günlerde

 

Süt izni analık izninin bitiminden sonra işe dönen annenin çocuğunun süt ihtiyacını karşılamak amacıyla verilmektedir. Bu nedenle toplu olarak kullandırılamaz. Günlük 1,5 saat olarak kullandırılmalıdır. Süt izninin ne zaman ve kaça bölünerek kullanılacağı yetkisi işverende değil işçidedir.Süt izni için işçinin belli bir kıdemi olması gerekmez veya aynı işyerinde belli bir süre çalışması şartı aranmaz. İşçi yukarıdaki şartları taşıması halinde süt iznini kullanabilir.Süt izni çalışılmış sayılan süreler içinde yer alır. Bu nedenle işçini ücreti kesilemez.İşçinin 1,5 saat gibi sürede süt iznini kullanıp işe dönmesi özellikle büyük şehirler için problem olacağı için sabah 1,5 saat geç gelme ya da 1,5 saat erken çıkma şeklinde kullandırılabilir.Kullanılmayan süt izinleri devretmez, ya da iş akdi sonlandırıldığında ücreti talep edilemez.Süt iznini işveren vermek zorundadır. İşveren bu süreleri kullandırmaz ise işçi haklı nedenle iş akdini feshedebilir.Süt izni süresi içerisinde çalışılmış sayılan kadın işçi iş sağlığı ve güvenliği açısından da çalışılmış sayılacağı için bu sürelerde işçinin kaza geçirmesi iş kazası olarak değerlendirilmelidir.İşçinin doğumdan sonra sigortalı olması süt iznini ortadan kaldırmaz. İşçi işe yeni başlasa da süt izni için şartlar sağlanıyorsa kullanabilir.

 

-Okurdan Gelenler-

Soru: Yıllık izin günlerimiz hesaplanırken resmi tatil günleri izin günümüzden düşülür mü? A. Sarı

Cevap: Yıllık izin kullanımının hesabında iş günleri esas alınır. Genel tatiller ve hafta tatili günleri hesaba katılmaz. Bu husus emredici olup aksi sözleşme ile kararlaştırılamaz. Sözleşmede yer alsa işçi tarafından imzalansa dahi geçerli değildir.

 

Soru: Devredilen bir işyerinde çalışan bir işçi devralan işyerinde çalışmak istemezse tazminat haklarından yararlanabilir mi?

Cevap: Devir işçi yönünden haklı fesih oluşturmadığı için tazminat haklarından yararlanamaz.

Devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

 

Soru: Cenaze ödeneği kimlere ödenir? M.C. Kazan

Cevap: Gelir veya aylık alırken ya da en az 360 gün ödenmiş primi varken vefat edenlerin yakınlarına cenaze ödeneği ödenir. Ödenek sırasıyla, sigortalının eşine yoksa çocuklarına yoksa anne babasına yoksa kardeşlerine ödenir. Hiçbiri yoksa cenaze masrafları belgeleyen kişiye ödenir.

20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page