top of page

HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASI

İş Kanunu’nun 46 ve 63. maddelerine göre hafta tatili haftalık 45 saatlik çalışmadan sonraki 24 saatlik bir gündür. Bu nedenle kural olarak Cumartesi işgünüdür. Akdi tatil günü olarak Cumartesi günleri yıllık izin süresine eklenmez. Başka bir anlatımla, Cumartesi günleri akdi tatil günü olarak işçi çalışmadığı takdirde yıllık ücretli izin süresine ilişkin hesapta hafta tatili olarak değerlendirilemez.

Cumartesi günü hafta tatili olarak da kararlaştırılabilir. Bireysel veya toplu iş sözleşmeleriyle Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatili günü olarak belirlenmişse, İş Kanunu'nun 56/5. maddesi gereği her iki gün yıllık izin sürelerinden sayılmaz. Başka bir anlatımla yıllık izin kullanma dönemi içindeki Cumartesi ve Pazar günleri kullanılan izin süresinden düşülür. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde hafta tatiline eklenen bu Cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde açık bir kural mevcutsa, bu hüküm geçerli sayılmalı ve İş Kanunu'nun 56/5. maddesi gereği sadece yıllık izne rastlayan Pazar günleri izin süresinden düşülmelidir.

 

-Hafta tatilinin toplu kullandırılması-

Uygulamada genellikle işçinin yerleşim yerinin uzağında bir işyerinde çalışması halinde hafta tatilinin ay içinde toplu olarak kullandırıldığı bilinmektedir. Bu tür bir uygulama için işçinin rızası alınmış olsa bile hafta tatilinin usulüne uygun kullandırıldığından söz edilemez. Hafta tatilinin ay içinde toplu olarak kullandırılması halinde sadece bir hafta tatilinin usulüne uygun kullandırıldığı kabul edilebilir.

Usulüne uygun kullandırılmadığı kabul edilen hafta tatillerinde yapılan çalışma karşılığı ücretin yüzde 50 zamlı olarak hesaplanması gerekir.

 

-Hafta tatilinin eksik kullandırılması-

İşçiye yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat hafta tatili verilir. İşçi 7 günlük bir zaman diliminde kesintisiz 24 saat dinlenme yapmaması halinde hafta tatili hiç kullanmamış sayılır ve 1,5 katı yevmiyesine denk gelen fazla çalışma ücretine hak kazanır.

Hafta tatili kesintisiz en az 24 saattir, bölünerek kullandırılamaz. Eksik kullandırılırsa hiç kullandırılmamış sayılır.

 

Buna göre;

1- Kesintisiz en az 24 saattir, bölünerek kullandırılamaz.

2- Eksik kullandırılırsa hiç kullandırılmamış sayılır.

3- Denkleştirme mümkün değildir.

4- Hafta tatili biriktirilerek toplu olarak kullandırılamaz.

5- Hafta tatili çalışması fazla çalışma hükümlerine göre ücretlendirilir.

6- İşçiyi hafta tatilinde 10 dakika bile çalıştıran işveren, işçiye hafta tatili çalışması için 1,5 yevmiye vermek zorundadır.

7-  Bireysel veya toplu iş sözleşmeleriyle Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatili günü olarak belirlenmişse, İş Kanunu'nun 56/5. maddesi gereği her iki gün yıllık izin sürelerinden sayılmaz. Başka bir anlatımla yıllık izin kullanma dönemi içindeki Cumartesi ve Pazar günleri kullanılan izin süresinden düşülür. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde hafta tatiline eklenen bu Cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde açık bir kural mevcutsa, bu hüküm geçerli sayılmalı ve İş Kanunu'nun 56/5. maddesi gereği sadece yıllık izne rastlayan Pazar günleri izin süresinden düşülmelidir.

9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page