top of page

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARININ SİGORTALILIĞI

5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 49. Maddesi ile belediye başkanlarının belediye başkan yardımcılarını görevlendirme yetkisi düzenlenmiştir.

Bu düzenleme ile norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın, belediye başkanı zorunlu gördüğü takdirde nüfusu;

50.000’e kadar olan belediyelerde 1 (bir) ,

50.0001 - 200.000 arasında olan belediyelerde 2 (iki),

200.001 - 500000 arasında olan belediyelerde 3 (üç),

500.000’den fazla olan belediyelerde 4 (dört),

Belediye meclisi üyesini, belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilmektedir. Görevlendirilen başkan yardımcıları da taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilmektedir.

 

Belediye başkan yardımcılarının sigortalı sayılması taleplerine bağlı olduğundan, Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (Emekli Sandığı) kapsamında talepte bulunmayıp, (a) bendine (SSK) tabi olmak için talepte bulunan belediye başkan yardımcılarının talepleri kabul edilerek (a) bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar.

SSK kapsamında talepte bulunmamakla birlikte herhangi bir sigortalılığı olmayanlardan belediyelerce prim ödenen belediye başkan yardımcılarının 2008 yılı Ekim ayından sonraki süreleri de SSK kapsamında sayılırlar.

 

Emekli aylığı almakta iken belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilenler 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde sayılan istisnalar içinde yer aldıklarından emekli aylıkları kesilmeden bu görevde bulundukları sürece SSK sigortalısı olmak için talepte bulunmaları halinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışırlar.

 

5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2008 Ekim ayı başından sonra belediye encümen üyeleri arasından başkan yardımcısı olarak görevlendirilenler görevleri esnasında müracaat etmeleri halinde;

- SSK ve Bağ-Kur sigortalı olmayanlar görevlendirildikleri tarihi takip eden aybaşından,

- SSK ve Bağ-Kur sigortalı olanlar ise, sigortalılık hallerinin sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olacaklardır.

 

-OKURDAN GELENLER-

SORU: Geçtiğimiz hafta istifa ederek işyerinden ayrıldım. Daha önceki yıllar kullanmadığım izinler olduğu için onun ücretlerini talep ettim. Fakat işveren işi bırakan sensin böyle bir hakkın yok diyerek bu ücretleri ödemedi. Bu doğru mu? S.Y

CEVAP: İşçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır.

 

SORU: Yaklaşık 2,5 yıldır bir büroda ön muhasebe elemanı olarak görev yaptım ve geçen hafta işten ayrıldım. Hizmet listemi incelerken meslek kodumun “büro işçisi” olarak yapıldığını gördüm. Bunun üzerine patronu aradım ve bunun düzeltilmesini rica ettim. Kendisi de muhasebecisi ile görüşüp eğer bir ceza çıkmazsa düzeltiriz dedi. Böyle bir ceza var mı yoksa benim mi SGK’ya gidip müracaat etmem gerekiyor?

CEVAP: SGK tarafından yayımlanan 17/06/2021 tarih 26478601 sayılı genel yazısında meslek kodu ile ilgili olarak;

-        İşverenin geriye yönelik talepte bulunması halinde, işverenin talebi denetime sevk edilmeksizin işleme alınacak ve 5510 sayılı Kanunun 102/1 (n) bendi kapsamında herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır.

-        Sigortalının talepte bulunması veya ihbar ve şikâyette bulunulması halinde, SGK tarafından yapılacak inceleme sonucunda meslek adı ve kodunun yanlış bildirildiğinin anlaşılması halinde işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacaktır. Denilmektedir.

Sonuç olarak işvereniniz SGK’ya bir dilekçe yazarak bu düzeltmeleri cezasız yaptırabilir.

33 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page