top of page

5 Bin Liralık İkramiyeden Yararlanma Şartları


Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin Kanun teklifi geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu’nda da kabul edilmesiyle birlikte yasalaşacak.

Söz konusu geçici madde uyarınca, SGK tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara dosya bazında 5 bin TL tutarında bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılacak.

5510 sayılı Kanununa eklenen Geçici 98 inci maddeye göre söz konusu emekli ikramiyesinden emekli, dul ve yetimler aşağıda belirtilen şartlarla yararlanabilecek.


-Çalışanlar İkramiyeden Yararlanamayacak-

SGK’dan gelir ve aylık almakta iken 2023 yılı Ekim ayı içinde;

• SSK kapsamında çalışanlar

• Bağ-Kur kapsamına girmeyi gerektirecek şekilde faaliyette bulunanlar

• 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olarak çalışanlar (bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin sandıklarına tabi çalışanlar),

• Emekli olduktan sonra aylıkları kesilmeksizin kamuda çalışanlar,

söz konusu emekli ikramiyesinden yararlanamayacak.


Ölüm geliri ve aylığı almakta olanlar hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmayacak, yani dul-yetim aylığı alanların çalışıyor olması emekli ikramiyesi almalarına engel teşkil etmeyecek.


-Dul ve Yetimler Ne Kadar İkramiye Alacak?-

Söz konusu 5 bin TL ikramiye kendi çalışmalarından/sigortalılığından dolayı gelir-aylık almakta olanlara ödenecek tutar olup; hak sahibi olarak ölen eş, çocuk, ana veya babası üzerinden ölüm aylığı alanlar ise 5 bin TL’nin hisselerine tekabül eden kısmı kadar ikramiye alacaklar.

Örneğin;

• Ölen eşinden dolayı yüzde 75 üzerinden dul aylığı alan kişi 3 bin 750 lira, yüzde 50 üzerinden dul aylığı alan kişi 2 bin 500 lira, Emekli Sandığı kapsamında yüzde 60 üzerinden dul aylığı alan kişi 3 bin lira,

• Ölen ana veya babasından dolayı yüzde 50 üzerinden yetim aylığı alan kişi 2 bin 500 lira, yüzde 25 üzerinden yetim aylığı alan kişi bin 250 lira, Emekli Sandığı kapsamında yüzde 30 üzerinden yetim aylığı alan kişi bin 500 lira,

• Ölen çocuğundan dolayı yüzde 25 üzerinden aylık alan ana veya baba bin 250 lira,

• İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı üzerinden,

• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı üzerinden,

• Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınarak, emekli ikramiyesi alacak.


63 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Bunaldık!

Comentarios


bottom of page