top of page

Yaşasın 1 Mayıs!

“Bıçak kemiğe dayandı”

“Emekçilerden daha fazla fedakarlık istenemez”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Lüleburgaz’da yaklaşık 3 bin kişi, sendikalaşmanın önündeki engeller, hayat pahalılığı, olumsuz çalışma koşullarına karşı dayanışma mesajı verdi.

Petrol İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Mehmet Kaya; “Lüleburgaz bir emek kentidir diyoruz. Petrol-doğalgaz işçisi, ilaç, kimya, cam, metal, tekstil ve daha birçok sektörden işçiler burada… Bu havzada ne yazık ki, işverenlerin çoğu sendikal örgütlenmeye düşmanca tavır takınıyor. İşçi hakkını aramasın, sendikalı olmasın istiyorlar. Bugün 1 Mayıs’ta en temel hakkımıza sahip çıktığımızı bir kez daha haykırıyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılsın. Örgütlenmeye karşı olan işçi düşmanı işverenlere karşı işçinin sendikal güvenceleri arttırılsın” dedi.



Tevfik İŞÇİ- Mustafa KARAKAYA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde binlerce kişi Lüleburgaz’da bir araya gelirken, miting düzenlenip, alaylar çekildi.

Miting dolayısıyla Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul’dan gelen binlerce kişi kortej halinde Yeni Tören Alanı’ndan başlayarak Kongre Meydanı’na kadar yürüdü.

Düzenlenen mitinge Türk İş, Petrol İş, Tek Gıda İş, TÜMTİS, TOLEYİS, DİSK, Emekli Sen, Genel İŞ, Tekstil İş, Umut Sen, UİDDER, Türkiye Emekliler ve EYT’liler Birliği, Emekli Sen, Kesk, Eğitim Sen, Haber Sen, Tüm Bel Sen, SES, Eğitim İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Lüleburgaz Sinema Topluluğu, Lüleburgaz Çarşı, Cumhuriyet Halk Partisi, Devrimci İşçi Partisi, Emek Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Dem Parti, Yeşil Sol Parti, Ertuğrul Köyü Girişimci Kadınları ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Kongre Meydanı’nda toplanan işçiler, sendikalaşmanın önündeki engeller, hayat pahalılığı, olumsuz çalışma koşullarına karşı dayanışma mesajı verdi.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Burada bir konuşma yapan Lüleburgaz Eğitim Sen Temsilcisi Selda İtak; “Geçmişten günümüze mücadelenin adı olmuş 1 Mayıs’ta, yine alanlarda, yine dostlarla, yine güneşin sofrasındayız. İşçi sınıfı: uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı ağır koşullar altında karşılıyor. Sermayenin saldırıları öylesine bir boyut kazandı ki, işçi sınıfı büyük bedeller ödeyerek elde ettiği tarihsel kazanımlarının çoğunu yitirmekle kalmadı, onlarca yıl öncesinin çalışma ve yaşam koşullarına adeta geri döndü. Bunun en doğrudan, en çıplak hali iş saatlerinin alabildiğine uzatılması, çalışanların enflasyon karşısında sürekli ve hızlı bir şekilde ezilmesi, ücretlerin düşürülmesi, yaşam koşullarının kötüleşmesi ve sendikal haklarımızın elimizden alınmasıdır. Hiçbir iş kolunda iş güvenliğiyle ilgili gerçek denetim yok. Sermaye tarafından yapılan parlatılmış dev binalarınızın temelinde işçi kardeşlerimizin kanı var. Çalışma yaşamında hiçbir kaza kader ve fıtrat değildir, olamaz. Bugün gelinen noktada hükümet, bizlerin ürettiği değerleri yandaşlarına dikensiz gül bahçesi olarak bahşediyor. En doğal hakkımızı elimizden almaya çalışıyor. Bu duruma sessiz kalmayacağız. Tarihsel ve sınıf sorumluluğumuzla direniyoruz, direnmeye devam edeceğiz. Buradan Kongre Meydanı’ndan ve ülkenin dört bir yanında alanlardan haykırıyoruz: ‘Bıçak kemiğe dayandı.’ Bizlerin yaşam biçimlerine kadar müdahale etmeye cüret eden karanlık beyinlere en güzel cevabı işçiler, köylüler, gençler ve emekten yana olan çalışanlar olarak bugün 1 Mayıs’ta alanlarda veriyoruz. Eşit, özgür, kardeşçe yaşayacağımız bir ülke istiyoruz. Ve bunun için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.



“1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ, MEYDANLARDAYIZ”

Disk Emekli Sen Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mehtap Çakır ise; “1 Mayıs’ta emeklilerin sesi olmak; işçinin, emekçinin şanlı yürüyüşüne omuz vermek için alanlarda, sokaklarda, meydanlardayız. Ekonomik ve toplumsal krizi, halkı yoksullaştırarak, halka kemer sıkma politikaları dayatıp sermayenin kasasını doldurarak yönetmeye çalışanlara karşı, işçinin insana yakışır iş, emeklinin insana yakışır emeklilik hakkını gasp edenlere karşı, canımıza susamış bu iktidara, bizleri adaletsiz vergilerle her gün yeniden ve yeniden soyanlara karşı, saraya, sermayeye, lüks ve şatafata, ‘savaşa kaynak var; emekliye kaynak yok’ diyenlere karşı, milyonlarca emekliyi, hazine katkılı 10 bin liralık aylıklara mahkum edenlere karşı, gençlerin işsiz olduğu bu ülkede, emeklileri yaşamak için çalışmak zorunda bırakanlara karşı, bölüşüm ilişkilerinde adalet, vergide adalet, ülkede adalet demek için, sınıf mücadelesinden emekli olmadığımızı haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlardayız, meydanlardayız. Tüm bunlar karşısında, insan onuruna yakışır bir emeklilik yaşamı için birleşen, örgütlenen emeklilerin sendikal hak ve özgürlüklerini gasp edenlere karşı, grevleri, meydanları, gerçek gazeteciliği, halkın vekili olmayı yasaklayanlara karşı, kamusal nitelikteki tüm hizmetleri; eğitimi, sağlığı, taşı, toprağı özelleştirenlere karşı, kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine karşı İstanbul Sözleşmesi’ne, ILO 190 sayılı sözleşmeye sahip çıkmak için, emekliler olarak yerel seçimlerde gösterdiğimiz kırmızı kartı, bir kez de alanlardan haykırmak için, ak, hukuk ve adalet talep etmek; demokrasi mücadelesinden emekli olmadığımızı haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlardayız, meydanlardayız” ifadelerine yer verdi.  

“EMEKÇİLERDEN DAHA FAZLA FEDAKARLIK İSTENEMEZ”

Mitinge son olarak konuşan Petrol İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Mehmet Kaya’da; “Biliyorsunuz, Lüleburgaz emeğin kentidir. İşçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs Lüleburgaz’a bu nedenle çok yakışıyor. Bu meydan alın teriyle çalışan işçiler, memurlar, kadınlar, gençler, emekliler, küçük esnaf yani tüm emekçilerle dolunca daha güzel oluyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de, hak ve kazanımlarımız tehdit altındadır. Emeğe dönük yeni saldırılar gündemdedir. Son yıllarda felaket fırsatçılığı ile karşı karşıya kaldık. Önce Covid, ardından savaş ve sonra deprem. Bu felaketlerde ya canımızdan olduk ya da kazanımlarımızı kaybettik. Yaşam ve çalışma koşulları emekçiler açısından daha da zorlaştı. Şimdi bir başka fırsatçılık yapılıyor. Ekonomik sıkıntıların hesabı bize yazılıyor. Alım gücümüz düştü, yoksullaştık. Ama işçiden daha fazlası isteniyor. Kemer sıkmamız, daha fazla fedakarlık yapmamız bekleniyor. Bıçak kemiğe dayandı.  Emeğin ekonomik büyümeden aldığı pay giderek azalıyor. Reel ücretler düşüyor. Asgari ücret, açlık sınırı ile başa baş durumda. Ortalama ücretler ise 54 bin TL’yi geçen yoksulluk sınırının yanına bile yaklaşamıyor. Bu yıl asgari ücrete, emekli aylıklarına ve diğer ücretlere yapılan artışlar, daha yılın ortasına gelmeden çoktan eridi. Emekçilerin temel tüketim kalemlerine zam üstüne zam geliyor, gıdadan kiraya işçinin masrafları şiştikçe şişiyor. Bu acı tabloda yapılması gereken bellidir. Derhal yoksulluğa itilen işçiyi ve emekliyi koruyacak önlemler alınmalı, reel ücret düzeylerindeki kayıplar giderilmelidir. Ancak tam aksi yapılmakta, emekçiye ‘kemer sıkma’ programı dayatılmaktadır. 1 Mayıs’ta bu meydandan sesleniyoruz; ‘Emekçilerden daha fazla fedakarlık istenemez.’ Ekonomik sıkıntıların sorumlusu her kimse, kemeri onlar sıkmalıdır.  Vergi sistemi ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok’ ilkesiyle derhal adil hale getirilmelidir. Lüleburgaz bir emek kentidir diyoruz. Petrol-doğalgaz işçisi, ilaç, kimya, cam, metal, tekstil ve daha birçok sektörden işçiler burada… Bu havzada ne yazık ki, işverenlerin çoğu sendikal örgütlenmeye düşmanca tavır takınıyor. İşçi hakkını aramasın, sendikalı olmasın istiyorlar. Bugün 1 Mayıs’ta en temel hakkımıza sahip çıktığımızı bir kez daha haykırıyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılsın. Örgütlenmeye karşı olan işçi düşmanı işverenlere karşı işçinin sendikal güvenceleri arttırılsın. Sendikal haklarımızı kullanmak, insanca yaşamak, alın terimizle ürettiğimiz değerlerden adil pay almak istiyoruz. Grev, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkımızı sınırsız kullanmak istiyoruz. Dengeli ve yeterli bir ücret, genişletilmiş sosyal haklar talep ediyoruz. Yaşasın birlik ve mücadele. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın sınıf dayanışması” dedi.

325 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page