top of page

Vekilden 3 bakana soru!

CHP Kırklareli Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi. Gündoğdu, verdiği soru önergelerinde Kırklareli’nde yapılması planlanan nükleer santralin, Kırklareli’nin doğasını ve çok sayıda insanı etkileyeceğini belirtti.


CHP Kırklareli Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, 3 bakana soru önergesi verdi.

Gündoğdu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istedi.

Gündoğdu, verdiği soru önergelerinde Kırklareli’nde yapılması planlanan nükleer santralin, Kırklareli’nin doğasını ve çok sayıda insanı etkileyeceğini belirtti.

“KIRKLARELİ, EŞSİZ BİR COĞRAFYAYA SAHİPTİR”

Gündoğdu; “Kırklareli İlimizin ve Trakya Bölgemizin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunların başında; soluduğumuz havaya, içtiğimiz suya ve beslendiğimiz toprağımıza karşı yapılan ve yapılması planlanan saldırılar gelmektedir. Çevre duyarlılığını ekonomik rant uğruna görmezden gelen çarpık sanayileşme anlayışı Kırklareli ile birlikte tüm Trakya bölgemizin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerini tehdit etmektedir. Kırklareli ilimiz; dağ, deniz, göl, mağara, kumul, orman ve dere ekosistemine ilave olarak dünyada eşi benzeri olmayan longozları bünyesinde barındıran eşsiz bir coğrafyaya sahiptir. Eşsiz doğal zenginliklere sahip bölgemizde bir yandan biyolojik çeşitliliği korumak için uluslararası sözleşmeler imzalanıp milyonlarca dolarlık harcama yapılırken, bir yandan da; çimento ve kömür limanı, taş ve maden ocakları, termik santral bunlarda yetmezmiş gibi bir de nükleer santral kurulması planlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerin kendi ülkelerinde yeni bir Nükleer Enerji Santral kurulmasına izin vermediği, eski santrallerin çevreye zarar vermeden nasıl tasfiye edileceği tartışıldığı günümüzde, olası bir kaza durumunda 15-20 milyon insanımızı etkileyecek eşsiz coğrafyaya sahip Kırklareli bölgemizde Nükleer Santral planlanması akıl ve bilimle bağdaşmamaktadır” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye verdiği sonu önergesinde Gündoğdu; “İklim değişikliğinin olumsuz etkileri her gün biraz daha artarken, Nükleer Enerji Santrallerinin özellikle atık yönetimleri dünyada çözülememiş iken eşsiz coğrafyamızın kalbi olan Kırklareli İğneada’da yapılması planlanan Nükleer Santrale bakanlığınız olarak olumlu görüşünüz var mıdır, var ise hangi bilimsel verilere dayanılarak olumlu görüş verilmiştir? Anılan bölgenin, Kırklareli ilimizde; dağ, deniz, göl, mağara, kumul, orman ve dere ekosistemine ilave olarak dünyada eşi benzeri olmayan longozları bünyesinde barındıran eşsiz bir coğrafya olduğu tüm dünya tarafından bilinirken Bakanlığınız oluşabilecek riskleri yok etmeyi nasıl planlamıştır? Anılan bölgede planlanan Nükleer Santral ile bölgedeki ekosisteme geri dönüşsüz zararlar verilecek, Trakya’nın ve İstanbul’un yaşam pınarı Istranca Dağları, suları, havası, toprağı, bitki örtüsü, dünyada sayılı subasar ormanları, endemik türleri, kültürel çevremiz, antik mirasımız tehdit altına girecektir. Bu olası tehdidi nasıl ortadan kaldıracaksınız?” ifadelerine yer verdi.

 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya verdiği sonu önergesinde ise Gündoğdu; “Anılan bölgenin verimli tarım topraklarımızın ve su kaynaklarımızın bulunduğu alanda olması nedeniyle bölgede doğabilecek olumsuzluklar ve kaza riskleri değerlendirildiğinde ulusal gıda güvenliğimizi tehlikeye düşürebilecek durumları nasıl kontrol etmeyi planlıyorsunuz” dedi.

Gündoğdu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a verdiği soru önergesinde de, “Riskleri hala ortadan kaldırılamamış Nükleer Enerji Santrali kurulması konusundaki çalışmalar devam etmekte midir, ediyorsa çalışmalarınız hangi aşamadadır?” sorusunu sordu.

Gündoğdu, “Planlanan Nükleer Enerji Santralinin Trakya Bölgesindeki ekosisteme telafisi mümkün olmayacak zararlar vermesini nasıl önleyeceksiniz, meydana gelebilecek zararları nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz? Trakya ve Marmara bölgemiz verimli tarımsal alanlara, zengin su kaynaklarına sahip olup, sanayinin, üretimin merkezi ve ülke nüfusumuzun dörtte birinin yaşadığı stratejik bir bölgedir. Bu nedenle bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklar düşünüldüğünde planlanan Nükleer Santralin yer seçiminin Bakanlığınızca doğru olduğu hangi teknik ve bilimsel verilerle tespit edilmiştir?” cümlelerini kullandı.

79 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page