top of page

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Lüleburgaz / KIRKLARELİ

İ L A N 1- İşletmemizin 2023 yılı istihsali; 483.930 kg mahsul yağlık ayçiçeği borsa şartlarında açık artırma usulü 2(iki) parti halinde satış ihalesi yapılacaktır. 2- İhale, 17.10.2023 Salı günü saat 14:00‘te Lüleburgaz Ticaret Borsası Satış Salonunda yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale bir hafta sonra 24.10.2023 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir 3- İhaleye ait partilerin muhammen birim fiyatı, tutarı ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.


4-İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır. a) Tebligat için adres beyanı belgesi, b) Geçici teminat vermesi, c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi. Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine istekli adı ve ihale konusu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine ihale zarfını teslim etmeyen şahıs/firmalar ihaleye katılamazlar. 5- İhaleye ait geçici teminat % 5 olup ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Vakıflar Bankası Lüleburgaz şubesi İBAN NO: TR 79 0001 5001 5800 7287 7137 65 nolu hesabına yatırılabilir. 6- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA) ile Lüleburgaz Ticaret Borsası Başkanlığı ve İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinin ihaleler sayfasında ve İşletmemiz Ticaret Servisinde görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 02884201020 telefonundan geniş bilgi edinilebilir. 7- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir. İLAN OLUNUR. TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

 LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan toplantısı kapsamında alınmış olan 07/06/2024 gün ve 2024/93 sayılı karara ilişkin aşağıda bilgileri yazılmış konu, alanlar ve imar planları ile ilgili Belediy

Comentários


bottom of page