top of page

T.C.LÜLEBURGAZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2024/15 SATIŞ


T.C.LÜLEBURGAZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/15 SATIŞ


TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kayabeyli Köyü, Sığır Yolu Mevkii, 242 Parselde tapuya kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmaz; Sığır Yolu mevkiinde, Köy yerleşim merkezine yaklaşık 1 km (kuş uçuşu) mesafededir. Köyün Güney yakasında yer almaktadır. Batı yönden Kadastral yola sahiptir. Doğu yönden Ergene Nehrine cephesi bulunmaktadır. Tarımsal olarak kullanılmaya uygundur. Taşınmaz tarımsal özellikleri bakımından kuru tarım yapılmaya uygun olup, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Verim kabiliyeti açısından iyi, hafif eğimli ve makinalı tarıma uygundur. Nadasa bırakılmadan her yıl ürün alabilecek yapıda toprak yapısına sahiptir. Buğday, arpa, ayçiçeği, karpuz, kavun, kanola, yem bitkileri yetiştirilmesi mümkündür.


Yüzölçümü : 8.300 m2 Kıymeti : 1.909.000,00 TL KDV Oranı : %10


Kaydındaki Şerhler: LÜLEBURGAZ KADASTRO BİRİMİ'nin 18/07/2023 tarih ve 22579 yevmiye numarası ile ''Diğer ( Konusu : '' Parsel Kırklareli Lüleburgaz Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. '' Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.'') beyanı bulunmaktadır.


Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:00


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:00


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kayabeyli Köyü, Eski Ağıl Mevkii, 495 Parselde tapuya kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı satılacaktır.Taşınmaz; Eski Ağıl mevkiinde, Köy yerleşim merkezine yaklaşık 3.1 km (kuş uçuşu) mesafededir. Köyün Güney yakasında yer almaktadır. Kadastral yolu yoktur. Tarımsal olarak kullanılmaya uygundur. Taşınmaz tarımsal özellikleri bakımından kuru tarım yapılmaya uygun olup, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Verim kabiliyeti açısından iyi, hafif eğimli ve makinalı tarıma uygundur. Nadasa bırakılmadan her yıl ürün alabilecek yapıda toprak yapısına sahiptir. Buğday, arpa, ayçiçeği, karpuz, kavun, kanola, yem bitkileri yetiştirilmesi mümkündür.


Yüzölçümü : 2.200 m2 Kıymeti : 352.000,00 TL KDV Oranı : %10


Kaydındaki Şerhler: LÜLEBURGAZ KADASTRO BİRİMİ'nin 18/07/2023 tarih ve 22579 yevmiye numarası ile''Diğer ( Konusu : '' Parsel Kırklareli Lüleburgaz Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. '' Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.'') beyanı bulunmaktadır.


Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:11


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:11


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kayabeyli Köyü, Kurtdere Sırtı Mevkii, 757 Parselde tapuya kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmaz; Kurtdere Sırtı mevkiinde, Köy yerleşim merkezine yaklaşık 3.2 km (kuş uçuşu) mesafededir. Köyün Güneybatı yakasında yer almaktadır. Kadastral yolu yoktur. Tarımsal olarak kullanılmaya uygundur. Taşınmaz tarımsal özellikleri bakımından kuru tarım yapılmaya uygun olup, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Verim kabiliyeti açısından iyi, hafif eğimli ve makinalı tarıma uygundur. Nadasa bırakılmadan her yıl ürün alabilecek yapıda toprak yapısına sahiptir. Buğday, arpa, ayçiçeği, karpuz, kavun, kanola, yem bitkileri yetiştirilmesi mümkündür.


Yüzölçümü : 7.750 m2 Kıymeti : 1.317.500,00 TL KDV Oranı : %10


Kaydındaki Şerhler: LÜLEBURGAZ KADASTRO BİRİMİ'nin 18/07/2023 tarih ve 22579 yevmiye numarası ile''Diğer ( Konusu : '' Parsel Kırklareli Lüleburgaz Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. '' Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.'') beyanı bulunmaktadır.


Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:22


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:22

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:22


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:22

4NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kayabeyli Köyü, Kurtdere Sırtı Mevkii, 759 Parselde tapuya kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmaz; Kurtdere Sırtı mevkiinde, Köy yerleşim merkezine yaklaşık 3.1 km (kuş uçuşu) mesafededir. Köyün Güneybatı yakasında yer almaktadır. Kadastral yolu yoktur. Tarımsal olarak kullanılmaya uygundur. Taşınmaz tarımsal özellikleri bakımından kuru tarım yapılmaya uygun olup, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Verim kabiliyeti açısından iyi, hafif eğimli ve makinalı tarıma uygundur. Nadasa bırakılmadan her yıl ürün alabilecek yapıda toprak yapısına sahiptir. Buğday, arpa, ayçiçeği, karpuz, kavun, kanola, yem bitkileri yetiştirilmesi mümkündür.


Yüzölçümü : 16.600 m2 Kıymeti : 2.822.000,00 TL KDV Oranı : %10


Kaydındaki Şerhler: LÜLEBURGAZ KADASTRO BİRİMİ'nin 18/07/2023 tarih ve 22579 yevmiye numarası ile''Diğer ( Konusu : '' Parsel Kırklareli Lüleburgaz Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. '' Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.'') beyanı bulunmaktadır.


Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:33


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:33


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:33

5 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kayabeyli Köyü, Sığıryolu Mevkii, 999 Parselde tapuya kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmaz; Sığıryolu mevkiinde, Köy yerleşim merkezine yaklaşık 1.6 km (kuş uçuşu) mesafededir. Köyün Güneybatı yakasında yer almaktadır. Güneydoğu yönden Kadastral yola sahiptir. Tarımsal olarak kullanılmaya uygundur. Taşınmaz tarımsal özellikleri bakımından kuru tarım yapılmaya uygun olup, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Verim kabiliyeti açısından iyi, hafif eğimli ve makinalı tarıma uygundur. Nadasa bırakılmadan her yıl ürün alabilecek yapıda toprak yapısına sahiptir. Buğday, arpa, ayçiçeği, karpuz, kavun, kanola, yem bitkileri yetiştirilmesi mümkündür.


Yüzölçümü : 5.400 m2 Kıymeti : 1.458.000,00 TL KDV Oranı : %10


Kaydındaki Şerhler: LÜLEBURGAZ KADASTRO BİRİMİ'nin 18/07/2023 tarih ve 22579 yevmiye numarası ile''Diğer ( Konusu : '' Parsel Kırklareli Lüleburgaz Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. '' Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.'') beyanı bulunmaktadır.


Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:44


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:44


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:44

6 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kayabeyli Köyü, Sıvat Yolu Mevkii, 1901 Parselde tapuya kayıtlı bağ vasıflı taşınmazın tamamı satılacaktır. Taşınmaz; Sığıryolu mevkiinde, Köy yerleşim merkezine yaklaşık 0.6 km (kuş uçuşu) mesafededir. Köyün Güneybatı yakasında yer almaktadır. Kadastral yolu yoktur. Tarımsal olarak kullanılmaya uygundur. Taşınmaz tarımsal özellikleri bakımından kuru tarım yapılmaya uygun olup, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Verim kabiliyeti açısından iyi, hafif eğimli ve makinalı tarıma uygundur. Nadasa bırakılmadan her yıl ürün alabilecek yapıda toprak yapısına sahiptir. Buğday, arpa, ayçiçeği, karpuz, kavun, kanola, yem bitkileri yetiştirilmesi mümkündür.


Yüzölçümü : 2.700 m2 Kıymeti : 1.026.000,00 TL KDV Oranı : %10


Kaydındaki Şerhler: LÜLEBURGAZ KADASTRO BİRİMİ'nin 18/07/2023 tarih ve 22579 yevmiye numarası ile''Diğer ( Konusu : '' Parsel Kırklareli Lüleburgaz Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. '' Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.'') beyanı bulunmaktadır.


Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 10:55


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 10:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:55


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:55

30/06/2024(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

 LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan toplantısı kapsamında alınmış olan 07/06/2024 gün ve 2024/93 sayılı karara ilişkin aşağıda bilgileri yazılmış konu, alanlar ve imar planları ile ilgili Belediy

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan toplantısı kapsamında alınmış olan 07/06/2024 gün ve 2024/93 sayılı karara ilişkin aşağıda bilgileri yazılmış konu, alanlar ve imar planları ile ilgili Belediy

Comments


bottom of page