top of page

SERA GAZI’NI %90 AZALTIM HEDEFİ

Avrupa şehirleri 2040’ta en az yüzde 90’lık azaltım hedefi talep ediyor

Avrupa şehirlerinin belediye başkanları, AB’yi, 2040 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 90 net azaltma taahhüdünde bulunarak iklim hedeflerine uymaya çağırdı.

Avrupa Şehirleri Genel Sekreterliği “İklim eylemlerine karşı artan direnişe rağmen, Avrupa’nın sera gazı emisyonlarını 2040 yılına kadar en az yüzde 90 oranında azaltmaya yönelik yeni ve iddialı bir hedef benimseyerek küresel liderliğini sürdürmesi çok önemli. Bu, Avrupa’daki ve dünyadaki insanlar için adil, yeşil ve müreffeh bir gelecek inşa edebilmemizi sağlayacaktır.” açıklamasını yaptı.

Bu önemli ve acil görevi başarmak için Avrupa Şehirleri tarafından yayınlanan belgede şunlar belirtiliyor:

§  Avrupa Komisyonu ; şehirlerle doğrudan işbirliğini ve şehirlere verilen desteği güçlendirmeli.

§  Şehirler ;

-Şehirler için bir Avrupa Yatırım Bankası programı,

-Bir sonraki AB bütçesinde şehirler için artırılmış kaynaklar ,

-Şehirleri özel finansmanla birbirine bağlayacak AB mekanizmaları da dahil olmak üzere hedeflenen AB finansmanını almalıdır.

§  AB ve üye devletler, şehirlerin sürdürülebilir ulaşımı, enerji tasarruflu binaları, sürdürülebilir gıda sistemlerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın şekilde benimsenmesini, uygulamasını desteklemek amacıyla AB mevzuatını ve politikasını güncelleyerek çok önemli olan Fit for 55 paketini(AB’nin 2030 için belirlediği %55 emisyon azaltım hedefi) uygulamak için şehirlerle birlikte çalışmalıdır.

§  Şehirlerdeki gıda üretimi ve tüketimi ile tüketim malları ve hizmetleri gibi emisyonların büyük bir kısmı kontrolsüz kalıyor. AB, bu emisyonları azaltmak için hedefler belirlemeli ve bunları hesaplamak için bir yöntem sunmalı, ayrıca şehirlere bunların nasıl ölçüleceği konusunda eğitim vermelidir.

§  AB, karbon emisyonlarını azaltmak ve toplumdaki en dezavantajlı kişileri desteklemek için doğrudan şehirlere fon sağlamalıdır. Düşük gelirli hanelerin, evlerin yenilenmesi veya güneş panelleri gibi yeşil çözümlere erişmeleri desteklenmelidir. Fon aynı zamanda eğitim, beceri ve işgücünün yeşil işlere dönüştürülmesi için de kullanılmalıdır.

§  AB, yerel iklim uyum stratejilerini uygulamak için şehirleri desteklemelidir. Belediye Başkanları Sözleşmesi gibi gönüllü girişimler etkili olmuştur ancak yerel planların uygulanması için daha fazla AB teknik yardımına ve finansmanına ihtiyaç vardır.

Avrupa Şehirleri Genel Sekreterliği “Şehirlerin ; AB üye ülkelerine göre daha iddialı iklim hedefleri belirlediğini ve şimdiden bu hedeflere ulaşma yolunda iyi ilerleme kaydettiğini” açıklamış, “Ancak tüm çözümlere sahip olunmadığı ve iklim nötr hedeflerine ulaşmak için AB’nin ve ulusal hükümetlerin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu ,çabaları hızlandırma zamanının geldiğine ve iddialı AB iklim hedeflerinin müreffeh, yaşanabilir şehirlerin büyümesini desteklemeye yardımcı olacağını” açıklamıştır.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page