top of page

S.S.ALPULLU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ


YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

            Kooperatifimizin 2023 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Temmuz 2024 Pazar günü saat 11:00’de Alpullu Şeker Stadı Alpullu/Babaeski/Kırklareli’nde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde ikinci toplantı 18 Ağustos 2024 Pazar günü aynı yerde aynı saatte aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

            Sayın ortaklarımızın toplantıya gelirken nüfus cüzdanları ile teşrifleri rica olunur.

            T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimliği yanında olmayan ortaklar Genel Kurul’a alınmayacaktır.

                                                                                   Yönetim Kurulu Adına

                                                                                              Başkan

                                                                                        Ramis ÖZGEN

        G Ü N D E M

1.      Açılış,

2.      Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy toplayıcı),

3.      Saygı Duruşu,

4.      Genel Kurul divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

5.      Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6.      Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

7.      Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

8.      1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. Maddesi kapsamında, 01.03.2024-28.02.2025 özel hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

9.      2023 Faaliyet yılı Müspet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii,

10.   Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

11.   2024 Faaliyet Yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12.   T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tip Anasözleşmemizin intibakı,

13.   Süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

14.   Süreleri sona eren Denetçilerin ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

15.   Dilek ve temenniler,

16.  Kapanış.

 

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

 LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan toplantısı kapsamında alınmış olan 07/06/2024 gün ve 2024/93 sayılı karara ilişkin aşağıda bilgileri yazılmış konu, alanlar ve imar planları ile ilgili Belediy

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan toplantısı kapsamında alınmış olan 07/06/2024 gün ve 2024/93 sayılı karara ilişkin aşağıda bilgileri yazılmış konu, alanlar ve imar planları ile ilgili Belediy

Comments


bottom of page