top of page

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU                 

 

                                      


 

                            Kooperatifimiz Yönetim Kurulu toplanmış ve 28/04/2024 tarihinde saat 12:00 da Sevgi mah. Eski İstasyon Cad. Tır Garajı No:20 Lüleburgaz adresinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına , çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12/05/2024 tarihinde aynı yer ve saatte salt çoğunluk aranmaksızın yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiş olduğu 2023 yılı Olağan Genel Kurul Gündem maddelerinin aşağıdaki maddelerden oluşmasına oy birliği ile karar vermiştir.     

    

                                            İLAN VE  GÜNDEM

                    ------------------------------------------------------------------------

 1-Açılış ve yoklama.

2-Divan Teşekkülü oluşturulması.

3-Saygı duruşu.

4-2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması.

5-2023 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması.

6-2023 yılı Bilanço ve Gelir Gider tablolarının okunması.

7-Raporların müzakereye açılması ve ibrası.

8-2024 Tahmini Bütçenin görüşülüp karara bağlanması.

9-Yönetim kurulu başkanının huzur hakkının belirlenmesi.

10- 2024 yılının üye aidatlarının belirlenmesi ve kentkartlardan doğan hakedişlerden mahsup edilmesinin görüşülmesi.

11-06.08.2014 tarihinde kabul edilen 14 maddelik iç yönetmeliğin değiştirilmesinin görüşülmesi.

12-Elektronik ücret toplama, araç takip sistemi uygulamasına geçiş için üyelerin yazılı taahhüdü alınarak Yönetim Kurulu kararıyla geçilmiş olması ve Kent Kart Marmara Elektronik Turizm San. Tic. A.Ş. ile yapılan sözleşmenin genel kurulca onanması. 

13-21/10/2021 tarihli ve 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 1163 sayılı Kanunun birçok maddesinde değişikler yapılmış, Kanuna eklenen geçici 9 uncu madde gereği de; kooperatifler ve üst kuruluşlarına, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorunluluğu getirilmiştir. Bu hükme istinaden kooperatifimizin intibak işlemlerinin yapılmasının karara bağlanması.

14- Yönetim ve Denetleme Kurulunun görev sürelerinin belirlenmesi ve  seçimlerinin yapılması.

15-Dilek ve Temenniler.

16-Kapanış.

 

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

İ     L    A    N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2024 Yılı Buğday,Tritikale ve Ayçiçeği hasadı Hizmet işi satın alınacaktır.

İLAN

T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2023/1019 Esas Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Fatma CEYLAN'aait veraset davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara

LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas no: 2022/220 Karar no: 2024/33 Mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Dava konusu Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Kayabeyli Köyü 2316 parsel sayılı taşınm

Comentários


bottom of page