top of page

LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASIARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

Güncelleme tarihi: 21 Eki 2023

İLAN N0: 1900477

LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ


Odamız mülkiyetinde bulunan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli ve iştirak için aranan teminat miktarı yazılı olan araç belirtilen yer, gün ve saatte Odamız mevzuatı uyarınca Açık İhale Usulü açık artırma yoluyla satışa çıkarılmıştır. Araç, personel eşliğinde LTSO Hizmet Binası önünde görülüp, incelenebilecektir. İsteklilere saygıyla duyurulur.


1. SATILACAK ARAÇA İLİŞKİN BİLGİLER

İhalenin Yeri , Günü ve Saati : İhale, belirlenen ihale komisyonu tarafından 10/10/2023 günü saat 13:00’ de Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Adres : Kocasinan Mah. İnönü Cad. no:11 Lüleburgaz / KIRKLARELİ

2. SATIŞLA İLGİLİ ŞARTLAR

2.1. Teklif verecek kişi veya kuruluşlar; 1.nci maddedeki tabloda belirtilen miktarda geçici teminat verecektir. Geçici teminat tutarı Muhammen Bedelin %1’i olarak belirlenmiş, açık teklif alma işleminin yapılacağı gün saat 11.00’a kadar LTSO veznesine nakit olarak yatırılacaktır. Nakit teminat yatıran kişi veya kuruluş temsilcisine, ilgili araca ait ekspertiz raporunun bir kopyası imza karşılığı tebliğ edilecektir.

2.2. Otomobilin teklif alma işlemleri 10/10/2023 günü saat 13:00’ de LTSO Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2.3. Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası yönetici ve personeli ile birinci derece yakınları araç alımı için ihaleye katılamaz.

2.4. En yüksek teklifi sunan kişi veya kuruluş, tutanağın imzalanmasını takiben en geç 4 (dört) iş günü içerisinde teklif ettiği bedeli LTSO hesabına veya veznesine yatırarak otomobili üzerine almak zorundadır. Aksi halde nakit teminat irat kaydedilecektir.

2.5. Açık teklif almayı kazanan kişi veya kuruluş, araç bedelini LTSO banka hesabına veya veznesine yatırmadan hiçbir satış ve devir işlemi yapılmayacaktır.

2.6. Araç satışından doğacak her türlü masraf, vergi ve harç alıcı tarafından karşılanacaktır. LTSO’nun bu konuda bir ödeme yapması söz konusu değildir.

2.7. Aracı satın alarak devir ve teslimini gerçekleştiren kişi veya kuruluş, devir ve teslim sonrasında herhangi bir kusur, eksiklik, ayıp vb. iddialar ileri sürerek LTSO’dan maddi ve manevi bir talepte bulunamaz.

2.8. Satışa iştirak ederek kazanamamış olan kişi ve kuruluşların teminatları, açık teklif alma sürecinin tamamlanmasını müteakip iade edilecektir.

2.9. LTSO Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp; satışı yapıp yapmamakta, tekliflerin herhangi birini tercih etmekte, yeniden teklif istemekte, uygun gördüğüne satışı yapmakta, araçları satmaktan vazgeçmekte, satış yöntemini değiştirmekte tamamen serbesttir. Bilgi için : 02884171121

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

KEFEN TAKIMI VE MEZAR TAHTASI MALZEME ALIMI İŞİ

KEFEN TAKIMI VE MEZAR TAHTASI MALZEME ALIMI İŞİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜKefen Takımı ve Mezar Tahtası Malzeme Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde

3 KALEM HASTANE MEFRUŞATI ALIMI

DEVLET HASTANESİ -LÜLEBURGAZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI3 Kalem Hastane Mefruşatı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek

bottom of page