top of page

LÜLEBURGAZ İSTASYON SAHASINDA BULUNAN MUHTELİF BİNALARIN RESTORASYONUNUN YAPILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR


T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)

İhale Kayıt Numarası

:

2024/672737

İşin Adı

:

Lüleburgaz İstasyon Sahasında Bulunan Muhtelif Binaların Restorasyonunun Yapılması İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenina) Adresi

:

1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716

b) Telefon ve faks numarası

:

2163488020-381 - 2164148740

c) Elektronik posta adresi

:

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanınıngörülebileceği internet adresi

:

2 - İhale konusu yapım işinina) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Ana Gurupdaki ( İnşaat İmalatları, Mekanik Tesisat, ve Elektrik Tesisatı) TOPLAM 281 Kalemden oluşan Lüleburgaz İstasyon Sahasında Bulunan Muhtelif Binaların Restorasyonunun Yapılması İşi

b) Yapılacağı Yer

:

1 BÖLGE MINTIKASI Lüleburgaz İstasyon Sahası

c) İşe başlama tarihi

:

Söz Konusu Tarihi Tescilli İstasyon Binasının Taşıma Ve Diğer Mühendislik Projelerinin İlgili Koruma Kurulu Ve İlgili İdarelerce Onaylanmasına Müteakip Yer Teslimi Yapılacaktır. Bahse Konu Proje Onaylarından Önce ve İş Programı İdare, iş programını (Meri Mevzuatta göre izinler onaylar alındıktan sonra (Söz konusu izinlerde geçen süreler belgelere göre idarenin uygun görmesi ile cezasız olarak ek süre verilebilir. ) verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar.) işe başlanır.

ç) İşin süresi

:

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 700( Yedi Yüzi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /Yeterlik Değerlendirmesinin:a) Yapılacağı yer

:

TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

14.06.2024 - 14:30

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı K.İ.K. madde 3.İ- Kültür Varlıkları Yönetmeliği  23.Maddesine Göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ  Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL  14.06.2024   Tarih  Saat 14;30 üç gün önceye kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

 

6 -İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL  34716  görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD İşletmesi 1.Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi  H.Paşa/İSTANBUL veya Banka hesabı TCDD  İşletmesi Genel Müdürlüğü (Vakıf Bank) IBAN:TR080001500158007293444639 hesabına  İhale doküman bedeli olan, 1.500,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir.

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

 

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

T.C.LÜLEBURGAZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/23 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya il

T.C.LÜLEBURGAZ1. İCRA DAİRESİ

2024/43 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya il

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 1- Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünce 2024 yılı çalışma dönemi içerisinde 6.400 Ton Hasadı İşletme tarafından yapılan Has

Comentarios


bottom of page