top of page

İ     L    A    N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2024-2025 Yılları arası (1 Yıl) Bitkisel Üretim ve Hayvancılık  İşçilik İşleri Hizmet işi satın alınacaktır.

      İhale ile ilgili Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ ANKARA ) ile İşletmemizde görülebilir. İstekliler ihale dokümanı İşletmemizden 500,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.

            İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

            Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 18.04.2024 Perşembe  günü saat 14.30’a kadar Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

            İhale 18.04.2024 Perşembe günü saat 14.30 da Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

       Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) bendi gereğince istisna kapsamında olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

ADRES:

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü  / Lüleburgaz / KIRKLARELİ

TEL: 0 288 420 10 20     FAKS: 0 288 420 10 21

                       

 

TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

 LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan toplantısı kapsamında alınmış olan 07/06/2024 gün ve 2024/93 sayılı karara ilişkin aşağıda bilgileri yazılmış konu, alanlar ve imar planları ile ilgili Belediy

Comments


bottom of page