top of page

İ     L    A    N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN


            Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2024-2025 Yılları arası(1 Yıl) Sulama Sistemleri ve Elektrik İşçilik İşleri Hizmet işi satın alınacaktır.

      İhale ile ilgili Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ ANKARA ) ile İşletmemizde görülebilir. İstekliler ihale dokümanı İşletmemizden 500,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.

            İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

            Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 18.03.2024 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

            İhale 18.03.2024 Pazartesi günü saat 14.00 te Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

       Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) bendi gereğince istisna kapsamında olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

ADRES:

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü  / Lüleburgaz / KIRKLARELİ

TEL: 0 288 420 10 20     FAKS: 0 288 420 10 21

                       

 

TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page