top of page

“Herkesin bir mesleği olmalı”


Milli Eğitim Bakanı Tekin, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile "herkesin bir mesleği olmalı" anlayışını düstur edinerek öğrencileri hayata ve istihdama hazırlayarak ülkenin kalkınmasına ve refahına katkı sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Tekin, özellikle AK Parti iktidarlarının, ilk dönemden itibaren mesleki ve teknik eğitime çok büyük önem verdiğini hatırlattı.

Çok uzun bir çalışmanın ürünü olan Mesleki Eğitim Politika Belgesi'nin mesleki eğitimin gücünü daha da pekiştireceğini belirten Tekin, bu süreçteki liderliği ve sürekli desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve eğitim camiasının her bir ferdine, katkılarından ötürü derin minnettarlığını ifade etti.

Tekin, hazırlanan belgeye ilişkin, "Bu belge, Türkiye'nin eğitimdeki ufuklarını genişletecek, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü artıracak önemli bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Geride bırakılan son 22 yıllık dönemde, eğitimin her alanında gerçekleştirdikleri dönüşümlerle, derslik sayısının ikiye katlandığını, öğretmen sayısının 1 milyon 100 binlere ulaştığını, okulları çağın gerektirdiği teknolojik donanıma ulaştırdıklarını kaydeden Tekin, "Son dönemde de müfredatımızı daha özgürlükçü bir anlayışla yenileyerek, eğitim öğretimde fırsat eşitliğini ve kaliteyi her tarafta hissedilir hale getirmeye çalıştık." diye konuştu.

28 Şubat sürecinde imam hatip liseleriyle asıl darbeyi alan yapının mesleki ve teknik eğitim olduğuna dikkati çeken Tekin, "Yaşatılan katsayı ayrımcılığı başta olmak üzere uygulanan politikalarla mesleki ve teknik eğitim adeta ölme noktasına gelmişti. Bu alandaki hamlelerle mesleki ve teknik eğitimi yeniden canlandırmak için çaba sarf ettik." dedi.

Tekin, her yıl, devlet bütçesinden eğitime ayrılan en yüksek pay ile eğitim alanında devrim niteliğinde adımlar atmaya devam ettiklerini anlattı.

"DEVASA SONUÇLAR DOĞURACAĞINA İNANIYORUZ"

Bakan Tekin, Türkiye'nin nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik olarak hazırlanan 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Yıllık Programı, 2024-2026 Orta Vadeli Program ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028) kapsamında mesleki ve teknik eğitimin tüm yönleriyle güçlendirilmesi için devasa sonuçlar doğuracağına inandıkları kararlara yer verildiğini aktardı.

Bu belgelerin hazırlanma sürecine Bakanlık olarak katkı verirken, mesleki teknik eğitim konusunda sürekli sektörle iletişim halinde olduklarını anlatan Tekin, bu kapsamda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz'ün, onlarca ilde paydaşlarla toplantılar yaptığını, sahayı dinlediğini ve önerilerinin sözü edilen bu belgelere konulduğunu belirtti.

Bakan Tekin, bu planlar doğrultusunda, daha önce başlattıkları organize sanayi içinde ve dışında okul modelleri, tematik meslek liseleri, proje meslek liseleri gibi yapılara ilave olarak sahadan gelen öneriler doğrultusunda mezunların iş gücü piyasasında rekabet edebilirliğini artırmak için en güncel teknolojilerle donatılmış "sektör içi okul" ve "sektöre entegre" okul modelleri gibi yeni işbirlikçi modeller başlattıklarını vurguladı.

Bunun yanında resmi ve özel, örgün ortaokullarda öğrenim gören 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmek, temel becerileri kazanmalarını sağlamak ve meslek liselerine yönlendirme eğitimini daha erken yaşlarda başlatmak amacıyla gelecek eğitim öğretim döneminde yoğunlaştıracakları bir beceri geliştirme programını da hayata geçirdiklerini bildiren Tekin, ortaokul 7. ve 8. sınıftan itibaren "zanaat atölyeleri" olarak başlattıkları bu uygulamanın pilot uygulamalarının bu yaz döneminde yapılacağını söyledi.

Bu yöntemlerle, öğrencilere temel mesleki beceriler kazandırdıklarını dile getiren Tekin, ayrıca eğitimlerinin mesleki yeterlilik belgesine dönüşmesini de sağladıklarını kaydetti.

74 YENİ STRATEJİ MADDESİ GELİŞTİRİLDİ

Saha ziyaretleri ve sektör istişare toplantılarının, kendilerine mesleki ve teknik eğitimde karşılaşılan sorunları tespit etme ve bu sorunlara yönelik stratejiler geliştirme fırsatı verdiğini aktaran Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede oluşturulan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile 'herkesin bir mesleği olmalı' anlayışını düstur edinerek, sektör işbirlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmayı, öğrencilerimizi hayata ve istihdama hazırlayarak ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı sunmayı hedefliyoruz.

Politika belgemizde yer alan temaları, 'mesleki ve teknik eğitime erişim', 'mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme', "mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık' olmak üzere üç ana başlık altında topladık. Bu üç ana başlık altında, sektörle yaptığımız istişare toplantılarında eğitim ve sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda 74 adet strateji maddesi geliştirildi. "

"GENİŞ ÇAPTA STRATEJİ ÇERÇEVESİ SUNUYOR"

Yusuf Tekin, bu stratejilerin, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin en önemli temelini oluşturduğunu ve eğitim sistemini iyileştirmek ve güçlendirmek için geniş çapta bir strateji çerçevesi sunduğunu dile getirdi.

Belgede, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılmasından, öğretim kalitesinin yükseltilmesine, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilmesine kadar bir dizi alanın yer aldığına dikkati çeken Tekin, bu kapsamda hayata geçirecekleri politika önlemlerinin olduğunu bildirdi.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM POLİTİKA BELGESİ'NDE ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI

Bakan Tekin, politika belgesinde öne çıkan konularla ilgili şu bilgileri verdi:

"Özellikle şartları yeterli olmayan okullardaki öğrencilere diğer illerdeki uygun okullarda eğitim alma imkanı sağlanması, meslek lisesi mezunlarının istihdam olanaklarının artırılması, İŞKUR ile işbirliği ve yatırım teşviklerinin yeniden düzenlenmesi gibi önemli önlemler metinde var. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının izlenmesi, mesleğe özgü yabancı dil eğitiminin ağırlık kazanması gibi yeniliklerle, eğitim sistemimizi daha da güçlendireceğiz.

Belge kapsamında üniversiteler ve sektörlerle işbirliği içinde okulların ihtisaslaşmalarını sağlamak, ortaöğretimde akademik eğitim alan öğrencilere mesleki eğitim merkezleri üzerinden meslek edinme imkanları sunmak ve toplumun mesleki eğitime olan algısını olumlu yönde değiştirecek farkındalık çalışmalarını hayata geçirmek gibi stratejiler de yer almaktadır."

Tekin, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla kurulacak sektörel mükemmeliyet merkezleri, meslek alanlarına özgü yarışmalar ve savunma sanayisi ile işbirlikleri gibi kapsamlı yaklaşımların, "Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli" çerçevesinde uluslararası işbirlikleri ve paylaşımlar için zemin oluşturacağını vurgulayarak, "Bu stratejilerin tümü eğitim sistemimizi daha etkili, ulaşılabilir ve uygulanabilir kılmayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

YENİ MÜFREDATIN ODAĞINDA DA "MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM"E İLİŞKİN FELSEFE BULUNUYOR

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlığıyla onayladıkları yeni programların odağında da mesleki teknik eğitimdeki bu politikaları hayata geçirecek bir felsefenin olduğunu bildirdi.

Bilgi verme mantığından, bilgiyi beceriye dönüştürme ve gündelik hayata entegre edebilme yaklaşımının da esas itibarıyla bu politika belgesinin hayata geçirilmesinde önemli katkılar sunacağını belirten Tekin, "Bugün burada attığımız bu adımla, hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye idealine doğru kararlılıkla yürüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bu yolculuğun sağlıklı bir rotada yürümesi için, toplantıya iştirak eden iş dünyasından paydaşların katkılarına ihtiyaçlarının bulunduğuna dikkati çekti. AA

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page