top of page

FOSİL YAKITLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ HIZLA AZALIYOR

Dünya ekonomilerinin yarısında fosil yakıtlardan elektrik üretimi en az 5 yıldır düşüşte

Fosil yakıtlardan elektrik üretiminin en az 5 yıl önce pik yaptığı ve gerilemeye başladığı 107 ülkede, elektrik sektörü kaynaklı emisyonlar yüzde 20 azaldı.

Amerika’da gerçekleştirilen araştırmaya göre, binaların yeni teknolojilerle sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü, Avrupa ve ABD'de 2 milyondan fazla yeni iş fırsatı yaratma potansiyeli taşıyor ve net sıfır binalara giden yolculuğun 141 milyondan fazla iş yılı yaratması bekleniyor.


Ülkemizde yapılan Enerji Verimliliği Raporu’na göre sanayi kuruluşları enerji verimliliği potansiyellerini yeterince kullanamıyor yani enerji tüketimlerini düşüremiyor. Türkiye’nin 51 şehrindeki toplam 14 sektörden 411 fabrika ile 23 ticari binanın incelendiği rapora göre, Türk sanayisindeki enerji verimliliği potansiyeli yüzde 32.

Ortalama geri ödeme süresi 2,7 yıl

Fabrika ve ticari işletmeler başta olmak üzere toplam 434 işletmede yapılan etütlere göre bu işletmelerin enerji tüketimleri yıllık 6,92 milyon TEP olurken(TEP=Ton Eşdeğer Petrol=1 ton ham petrolün yakılmasıyla açığa çıkan enerji miktarı) ( 1TEP=10 milyon kilokalori) enerji verimliliği potansiyellerinin ortalaması ise yüzde 32 olarak ölçüldü. Enerji verimliliği projelerinin ortalama geri ödeme süresi 2,7 yıl, bu projelerin hayata geçmesiyle sağlanabilecek emisyon azaltımı ise 1,2 milyon ton karbondioksit olarak belirlendi.

En yüksek iyileşme gıdada, en büyük potansiyel ticari binalarda

Türk Sanayisinin Enerji Verimliliği Raporu’nda ‘Ambalaj – Plastik’, ‘Ana Metal’, ‘Beyaz Eşya’, ‘Cam’, ‘Çimento’, ‘Gıda,’ ‘İlaç’, ‘Kağıt’, ‘Kimya & Petrokimya’, ‘Orman Ürünleri’, ‘Otomotiv’, ‘Seramik’, ‘Tekstil’ olmak üzere 13 sanayi sektörü ve ‘Ticari Binalar’ incelendi. Buna göre göre son iki yılda enerji verimliliği alanında en büyük iyileşmeyi gıda sektörü gösterdi. 2021 yılında bu sektörde tasarruf potansiyeli yüzde 44,7 idi. Yapılan çalışmalar ile birlikte enerji verimliliği arttıkça tasarruf potansiyeli de yüzde 39’a kadar düşürüldü. Kağıt sektöründe yüzde 45,07’den yüzde 40,2’ye, ilaçta ise yüzde 22,5’ten yüzde 19,2’ye inildi. Ticari binalar ise yüzde 0,1’lik bir değişimle yüzde 67,4 ulaşarak, 14 sektör içinde en yüksek enerji verimliliği potansiyeline sahip sektör oldu.

Sermayeden bir kuruş harcamadan yılda 7 bin ton emisyon azaltımı, 2 milyon dolar tasarruf

Raporda ayrıca enerji verimliliği alanında ‘en yaratıcı finansman çözümü’ olarak kabul edilen ve şirket sermayesinden bir kuruş harcamadan bu alanda yatırım yapmayı sağlayan Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara da yer verildi. Rapordaki örneklerden biri, İSO 500’de ilk 10 şirket arasında yer alan bir fabrikada yapılan verimliliğin artırılması, atık ısı geri kazanımı, soğutma sistemlerinin revizyonu ve klima santrallerinin optimizasyonunu kapsayan çalışmalar oldu. Buna göre fabrika bir yılda yaklaşık 7 bin ton emisyon azalttı ve yaklaşık 2 milyon dolara eş değer olan 2.911 TEP enerji tasarrufu sağladı.

Günümüzde enerji verimliliği alanındaki farkındalık oldukça artmış olmasına rağmen yatırımlar daha çok yenilenebilir enerjiye yapılmaktadır. Halbuki enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji yatırımları farklı konular. Bir işletmede yenilenebilir enerji yatırımı yapıldığı zaman, tüketilen enerjinin kaynağı değişir. Örneğin önceden fosil yakıt kullanılıyorken bu yatırımla birlikte artık güneş gibi temiz bir kaynaktan enerji sağlanır. Ancak bu durum her ne kadar işletmenin enerji maliyetini düşürse ve temiz bir enerji kaynağı sağlamış olsa da kullanılan enerji miktarını değiştirmez yani yine aynı miktarda enerji tüketilir. Oysa önce enerji tüketimini düşürmek gerekiyor. Çünkü enerji verimliliği kapsamında yapılacak yatırımlar ile uygulamanın türü ve kapsamına göre enerji tüketimini yüzde 20 ila 50 arasında azaltmak mümkün. Bu nedenle işletmelere öncelikli enerji verimliliği alanında yatırım yapılarak enerji tüketimlerini düşürmeleri, ardından bu düşen elektrik kullanımlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeleri gerekir. Böylece yenilenebilir enerji yatırımının maliyeti de ciddi oranda azaltılabilir. 7.11.20233 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page