top of page

Evrensekiz’de 12 arsa satılacak!

Lüleburgaz’a bağlı Evrensekiz Belediyesi’ne ait olan 12 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacak. Arsalar 18 Temmuz günü belediye encümeni huzurunda, Belediye Nikah Salonu’nda 09:00-16:00 saatleri arasında yapılacak.

Lüleburgaz’a bağlı Evrensekiz Belediyesi’ne ait olan 12 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacak. 

Arsalar 18 Temmuz günü belediye encümeni huzurunda, Belediye Nikah Salonu’nda 09:00-16:00 saatleri arasında yapılacak.

ARSALAR

Satılacak olan arsalar Evrensekiz’in Fatih Mahallesi’nde yer aldığı görüldü.

Arsaların bilgileri ise şöyle; 188 ada 93 parsel de bulunan 500 metrekare arsa için muhammen bedeli 3 milyon 266 bin 416.67 TL olurken,  ihale saati 09:00.

188 ada 94 parsel de bulunan 500 metrekare arsa için muhammen bedeli 3 milyon 266 bin 416.67 TL olurken,  ihale saati 09:30.

188 ada 95 parsel de bulunan 558.33 metrekare arsa için muhammen bedeli 3 milyon 647 bin 476.84 TL olurken, ihale saati 10:00

188 ada 96 parsel bulunan 724.33 metrekare arsa için muhammen bedeli 4 milyon 671 bin 566.34 TL olurken, ihale saati 10:30.

188 ada 97 parsel de bulunan 724.35 metrekare arsa için muhammen bedeli 4 milyon 671 bin 695.33 TL olurken, ihale saati 11:00.

188 ada 98 parsel de bulunan 500 metrekare arsa için muhammen bedeli 3 milyon 224 bin 750 TL olurken, ihale saati 11:30.

188 ada 99 parsel de bulunan 500 metrekare arsa için muhammen bedeli 3 milyon 224 bin 750 TL olurken, ihale saati 12:00.

188 ada 100 parsel de bulunan 500 metrekare arsa için muhammen bedeli 3 milyon 224 bin 750 TL olurken, ihale saati 14:00.

188 ada 101 parsel de bulunan 500 metrekare arsa için muhammen bedeli 3 milyon 266 bin 416.67 TL olurken, ihale saati 14:30.

188 ada 102 parsel de bulunan 500 metrekare arsa için muhammen bedeli 3 milyon 266 bin 416.67 TL olurken, ihale saati 15:00.

188 ada 103 parsel de bulunan 500 metrekare arsa için muhammen bedeli 3 milyon 266 bin 416.67 TL olurken, ihale saati 15:30.

188 ada 104 parsel de bulunan 500 metrekare arsa için muhammen bedeli 3 milyon 266 bin 416.67 TL olurken, ihale saati 16:00.

Arsalar için yüzde 10 oranında geçici teminat bedeli uygulanacağı belirtildi.

İSTENEN BELGELER

İhaleye katılacak kişilerin gerçek kişi olması halinde istenen belgeler şöyle; Nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi, vekaleten katılıyor ise noter tasdikli imza beyannamesi, geçici teminat ödendiğine dair belge veya teminat mektubu, belediyeye borcu olmadığına dair belge, istekli tarafından ‘okudum, anladım’ şeklinde imzalanmış şartname, tebligat belgesi.

Tüzel kişi olunması halinde; ticaret odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge, şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri, tebligat belgesi, geçici teminatın ödendiğine dair belge veya teminat mektubu, istekli tarafından ‘okudum, anladım’ şeklinde imzalanmış şartname, belediyeye borcu olmadığına dair belge.

 

 

 

 

321 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page