top of page

EVRENSEKİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN
Sıra No

İli

İlçesi

Beldesi

Mah.

İmar Durumu

Cinsi

Ada

Parsel

Muhamman Bedel     (TL)

%10 Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati


1

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20

Arsa

188

93

500.00

3,266,416.67 TL

326,641.67 TL

18.07.2024

09:00


2

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20

Arsa

188

94

500.00

3,266,416.67 TL

326,641.67 TL

18.07.2024

09:30


3

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20

Arsa

188

95

558.33

3,647,476.84 TL

364,747.68 TL

18.07.2024

10:00


4

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20

Arsa

188

96

724.33

4,671,566.34 TL

467,156.63 TL

18.07.2024

10:30


5

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20

Arsa

188

97

724.35

4,671,695.33 TL

467,169.53 TL

18.07.2024

11:00


6

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20

Arsa

188

98

500.00

3,224,750.00 TL

322,475.00 TL

18.07.2024

11:30


7

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20

Arsa

188

99

500.00

3,224,750.00 TL

322,475.00 TL

18.07.2024

12:00


8

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20

Arsa

188

100

500.00

3,224,750.00 TL

322,475.00 TL

18.07.2024

14:00


9

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20

Arsa

188

101

500.00

3,266,416.67 TL

326,641.67 TL

18.07.2024

14:30


10

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20

Arsa

188

102

500.00

3,266,416.67 TL

326,641.67 TL

18.07.2024

15:00


11

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20

Arsa

188

103

500.00

3,266,416.67 TL

326,641.67 TL

18.07.2024

15:30


12

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20

Arsa

188

104

500.00

3,266,416.67 TL

326,641.67 TL

18.07.2024

16:00


 

 

 

 

 

 

 

1-      Yukarıda özellikleri belirtilen ve mülkiyeti Evrensekiz Belediyesine ait olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi göre Açık Arttırma Usulü satılacaktır.

2-      İhale bedellerinin tamamı peşin ödenecek ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin4.fıkrasının ( r ) bendi gereğince KDV’ den muaf tutulacaktır.

3-      İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye nikah salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-      İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

A-GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE
1-      Nüfus cüzdan sureti

2-      İkametgah belgesi

3-      Vekaleten katılıyor ise noter tasdikli imza beyannamesi

4-      Geçici teminatın ödendiğine dair belge veya teminat mektubu

5-      Belediyeye borcu olmadığına dair belge

6-      İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname

7-      Tebligat adresi

B-TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE

1-      Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

2-      Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri

3-      Tebligat adresi

4-      Geçici teminatın ödendiğine dair belge veya teminat mektubu

5-      İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname

6-      Belediyeye borcu olmadığına dair belge

C-ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE

1-      Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin noter tasdikli girişim beyannamesi

2-      Ortak girişim oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için yukarıda yazılı (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır. 

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

 LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan toplantısı kapsamında alınmış olan 07/06/2024 gün ve 2024/93 sayılı karara ilişkin aşağıda bilgileri yazılmış konu, alanlar ve imar planları ile ilgili Belediy

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan toplantısı kapsamında alınmış olan 07/06/2024 gün ve 2024/93 sayılı karara ilişkin aşağıda bilgileri yazılmış konu, alanlar ve imar planları ile ilgili Belediy

İLAN

T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/1084 Esas Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Tatarköy köyü,Cilt no: 39 , Hane No: 130'da nüfusa kayıtlı, Ali ve Hatice oğlu, 01/07/1910 dogumlu,

Comments


bottom of page