top of page

ADALET BAKANLIĞINDAN

İLAN NO:2175604

Lüleburgaz 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2017/602 Esas, 2017/1289 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yer sarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak MuamelelereDair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

__________________________________________________________________________ Adres : LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) Ayrıntılı Bilgi İçin :Zabıt Katibi

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

LÜLEBURGAZ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2023/195 Esas Van İli, Özalp İlçesi, Günyüzlü Mahallesi /Köyü, Cilt No:45, Hane No:21, BSN:25' da kayıtlı, Vahdettin ve Dilşah'tanolma, 07.08.1963 doğumlu, 19595784974 T.C. Kimlik Numaralı GÜZEL

T.C. LÜLEBURGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2023/54 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara

İ     L    A    N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2024 Yılı Buğday,Tritikale ve Ayçiçeği hasadı Hizmet işi satın alınacaktır.

Comments


bottom of page