top of page

'Çiftçiler desteklerin artırılmasını bekliyor'


Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, desteklerin düzenli verilmesi ve üretim döneminden önce açıklanmasının önemine dikkati çekerek, "Özellikle tohum, fide, gübre, mazot, yem ve ilaç gibi girdilerin tek bir defaya mahsus verilmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, yaklaşan yerel seçimler öncesi çiftçilerin belediyelerden beklentilerine ve taleplerine yönelik ziraat odaları aracılığıyla yapılan çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

Çalışma neticesinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde tarım alanlarının yeterince korunmadığı, desteklerin çiftçilerce yeterli bulunmadığının tespit edildiğini belirten Bayraktar, çiftçilerin belediyelerden beklentilerini aktardı.

Bayraktar, çiftçilerin tarım arazilerinin korunmasını istediklerine işaret ederek, "Büyükşehir belediyeleri, kendilerine emanet edilen köylere ait arazilere sahip çıkmalıdır. Tüm belediyeler arazilerin amacı dışında kullanılmaması ve imara açılmaması konusunda her türlü tedbiri almalıdır. Her ilde oluşturulan Toprak Koruma Kurullarında ziraat odalarının yer almasına destek vermeli ve buraya gelen amaç dışı kullanım taleplerine yönelik de ziraat odalarıyla birlikte hareket etmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Kırsalda genç nüfusu tutabilmek için sosyal alanların artırılması gerektiğini de belirten Bayraktar, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel imkanların artırılarak kent ve kır arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların giderilmesini istedi.

Bayraktar, belediyelere, kırsal alana daha fazla kaynak ayırmaları, kadınlara yönelik eğitici ve meslek edindirici kurslar açmaları ve çocuklar için etkinlik alanları oluşturmaları çağrısında bulundu.

"DESTEKLER ARTIRILSIN"

Bayraktar, pazarlama kooperatiflerinin kurulmasına destek olunmasını da talep ederek, tarımda ekonomik örgütlenme ve pazarlama sorunlarına işaret etti.

Kooperatifleşmenin önemi konusunda belediyeler ve ziraat odaları işbirliğiyle çiftçilere yönelik eğitimler düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, "Belediyeler, pazarlama kooperatiflerinin kurulmasına öncülük etmeli, etkin, fonksiyonel, profesyonel, idari ve mali açıdan güçlü örgütlenmenin oluşturulması sağlanmalıdır. Kooperatiflerle hem üretim hem de üretilen ürünlerin tüketiciye en kısa yoldan ulaşmasını sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, semt pazarlarında üreticilere daha fazla yer ayrılması ve üretici pazarlarının her ilçede kurulması gerektiğini bildirerek, yine belediyelerce belirlenecek günlerde sadece üreticinin ürettiği ürünün halka doğrudan sunulabileceği üretici pazarlarının her il ve ilçede kurulmasını istedi.

Belediyelerin kırsal alandaki çalışmalarının en önemlisinin çeşitli konulardaki destekler olduğunun altını çizen Bayraktar, tohum, girdi ve benzeri konularda çiftçilere hibe verildiğine işaret etti.

Bayraktar, bazı belediyelerin ziraat odaları ve kooperatifler aracılığıyla çiftçilere tarım aleti ve makinesi hibe ettiğini vurgulayarak, çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda bu desteklerin artırılmasının beklendiğini belirtti.

Desteklerin düzenli verilmesi ve üretim döneminden önce açıklanmasının önemine dikkati çeken Bayraktar, "Özellikle tohum, fide, gübre, mazot, yem ve ilaç gibi girdilerin tek bir defaya mahsus verilmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"TARIMSAL ÜRÜN İŞLEME TESİSLERİ KURULMALI"

Bayraktar, kırsal alanlarda altyapı hizmetlerinin artırılmasını da talep ederek, Türkiye'nin birçok kırsal bölgesinde eksiklikler olduğunu, belediyelerin yol ıslahı, tarla yollarının yapımı ve bakımı, tarım arazilerindeki drenaj ve sulama kanallarının bakımı gibi yatırımlarını artırmaları gerektiğine işaret etti.

Tarımsal ürün işleme tesisleri kurulmasını da isteyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde, üretimin artırılması ve daha kolay pazarlanmasında ürüne yönelik işleme tesislerinin kurulması oldukça önemlidir. Belediyeler, il ve ilçelerin üretim deseni ve çiftçi ihtiyaçlarına göre tespit edilerek, meyve-sebze kurutma, meyve suyu, ürün paketleme tesislerinin, soğuk hava depolarının ve toprak, bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kurulmasına öncülük etmelidir. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında markalaşmanın önemi biliniyor. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmiş ve paketlenmiş olarak pazarlanması için gerekli altyapı ve pazar ağlarının belediyelerce bölgelerde oluşturulması önemlidir."

Bayraktar, çiftçilerin diğer beklentilerini ise belediyeler ve ziraat odalarının birlikte hareket etmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulmasına destek verilmesi ve kırsal turizm ile kırsalda gelirin artırılmasının sağlanması şeklinde sıraladı.

Kırsal kesim için ayrılan kaynağın yerinde kullanılması ve ihtiyaçların yerinde tespit edilerek çözüm sağlanması gerektiğini belirten Bayraktar, "Dolayısıyla belediyelerin yaptığı ve yapacağı desteklerin çiftçi odaklı olması önemlidir." ifadesini kullandı.

18 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page