top of page

T.C.LÜLEBURGAZ2. İCRA DAİRESİ2022/2204 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2204 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, ÇİFTLİKKÖY Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 0 Ada, 2250 Parsel, Satışa konu taşınmaz Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Çiftlikköy Köyü, Köyiçi Mevkii, Kapı No:293, 2250 Parsel. adresinde bulunmaktadır. Dava konusu parsel; Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Çiftlikköy Köyü, köy yerleşim alanı içerisinde, köy merkezine yaklaşık 200m(kuş uçuşu) mesafededir. Ulaşım; toplu taşıma araçları, özel araçlar ve köy merkezinden yaya intikal ile sağlanabilmektedir. Taşınmazın yakın çevresinde; 1-2 katlı olarak inşa edilmiş, mesken amaçlı kullanılan müstakil yapılar ve tarımsal amaçlı kullanılan araziler bulunmaktadır. Bölgede kısmi altyapı olanakları mevcuttur. Dava konusu parsel ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı(sit alanı, heyelan, deprem hasarı) durum bulunmamaktadır. Konu taşınmaz; Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Çiftlikköy Köyü, 2250 parsel 1.120m² alanlı Köy İçi Mevkiinde yer alan Kerpiç Ev ve Arsası vasıflı taşınmazdır. Dava konusu 2250 parsel numaralı 1.120m² yüzölçümüne sahip taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklini anımsatmakta olup topografik olarak ise düz arazi yapısındadır. Parselin güney yönden 3m, güneybatı yönden ise 5m köyiçi yoluna cepheli durumdadır. Parsel sınırları içerisinde su kuyusu, şebeke elektriği ve şebeke suyu gibi altyapı hizmetleri bulunmaktadır. Parsel sınırları gösteren herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Parsel üzerinde proje/ruhsatları bulunmayan 1 adet 2 katlı müstaki ev ve 1 adet garaj bulunmaktadır. MÜSTAKİL EV: Yapıya ait herhangi bir proje/ruhsat bulunmamaktadır. Mahalinde yapılan incelemelere göre parselin ortasında konumlu olup betonarme yapı tarzında, ayrık nizamda, III/A yapı grubunda, zemin+1 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Mahalinde yapılan ölçümlere göre zemin kat; 2 oda, 1 banyo, 1 salon ve 1 banyo hacimlerinden ibaret olup 90m2 alanlı, normal katta; 2 oda, 1 banyo, 1 salon, 1 banyo ve 1 balkon hacimlerinden ibaret olup 105m2 alanlıdır. Yapı toplamda ise yaklaşık 195m2 alanlıdır. Zemin ve normal katta ön cephesinde açık çıkma niteliğindeki balkon mevcut olup duvarları parapet duvar ile çevrilmiştir. Yapının dış cephesi, mantolama üzeri akrilik tipi dış cephe boyalı, çatı kısmında ahşap çatı üzeri marsilya tipi kiremit kaplamadır. Yapının giriş kapıları çelik kapı, pencereleri ve balkon kapıları ise pvc doğramadır. Zemin katta iç kısmında, iç tefrişatları yapılmış içinde ikamet edilmektedir. Yapı mesken olarak kullanılmakta olup ısınma ihtiyacı soba ile karşılanmaktadır. Normal katta ise duvarlar ince sıvalı, zeminler şaplı durumdadır. İç mekan kapıları, banyo vitrifiyeleri, mutfak dolapları bulunmamaktadır. Normal kat yaklaşık %70 inşaat seviyeli durumdadır. GARAJ: Yapılar kadastro paftasına işli olmayıp yapa ait herhangi bir proje/ruhsat bulunmamaktadır. Mahalinde yapılan ölçümlere göre yaklaşık 25m2 alanlıdırlar. Yapı yığma yapı tarzında, tek katlı olarak inşa edilmiştir. Dış cepheleri ince sıvalı, çatısı ise ondülin kaplamadır.


Adresi : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Çiftlikköy Köyü, 2250 Parsel 1.120M² Alanlı Köy İçi Mevkiinde Yer Alan Kerpiç Ev Ve Arsası Vasıflı Taşınmazdır. Lüleburgaz / KIRKLARELİ


Yüzölçümü : 1.120 m2


İmar Durumu: Var, Dava konusu taşınmaz için; Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; 2250 parsel numaralı taşınmaz 1/25000 ölçekli Kırklareli İli Çevre Düzeni planına göre Çiftlikköy Köyü, köy yerleşik alan sınırları içerisinde kaldığı, yapılaşma koşullarının Emsal:0.60 Hmax:6.50, yapının zemin katının tarımsal amaçlı kullanılması durumunda Emsal:0.60 Hmax:7.50 yapılaşma şartlarına sahip olduğu bilgisi edinilmiştir. Parselin yola/yeşil alana terki bulunmamaktadır.


Kıymeti : 1.265.000,00 TL, KDV Oranı: %20Yüzölçümü: 1.120 m2


Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.


Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:07


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:07


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:07

02/05/2024(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

AKÜ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -LÜLEBURGAZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Akü Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sade

EVRENSEKİZ YOLU ÜZERİ YENİ MEZARLIK ADA YAPIM İŞİ

EVRENSEKİZ YOLU ÜZERİ YENİ MEZARLIK ADA YAPIM İŞİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜEvrensekiz Yolu Üzeri Yeni Mezarlık Ada Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesi

Commentaires


bottom of page