top of page

T.C. LÜLEBURGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2023/54 SATIŞ


TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Turgutbey Köyü, Köyiçi Mevkii, 217 Parsel noda tapuya kayıtlı, Avlulu Kerpiç Ev vasfınodaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Hali hazırda Parsel geometrik olarak dikdörtgen şeklini anımsatmakta olup topografik olarak ise düz arazi topoğrafyasına sahiptir. Parselin doğu yönden köy içi yoluna cephesi bulunmakta olup ara parsel konumludur.


A YAPISI: Taşınmaz ayrık nizamda, yığma yapı tarzında, II/C yapı grubunda, tek katlı ve yaklaşık 60m² alanlıdır. Bina dış cephesi boyalı, çatısı ise ahşap çatı üzeri kiremit kaplamadır. Ana giriş kapısı ve pencereleri ahşap doğramadır. Yapının kullanım ömrünü yitirdiği ve herhangi bir ekonomik değeri olmadığı düşünülmektedir. Yapıda derin çatlaklar ve kısmi çökmeler bulunmaktadır.


B YAPISI: Taşınmaz ayrık nizamda, prefabrik yapı tarzında, II/C yapı grubunda, tek katlı ve yaklaşık 21m² alanlıdır. Yapı taşınabilir nitelikte prefbrik cinsi bir yapıdır. Taşınabilir olması sebebiyle değerlemede dikkate alınmamıştır.


İmar Durumu: Dava konusu taşınmaz, dosyasında mevcut imar durum belgesine göre; 1/25000 ölçekli Kırklareli İli Çevre Düzeni planına göre Turgutbey Köyü, köy yerleşik alan sınırları içerisinde kaldığı, yapılaşma koşullarının Emsal:0.60 Hmax:6.50, yapının zemin katının tarımsal amaçlı kullanılması durumunda Emsal:0.60 Hmax:7.50 yapılaşma şartlarına sahip olduğu bilgisi edinilmiştir. Parselin yola/yeşil alana terki bulunmamaktadır.


Kıymeti : 1.150.000,00 TL, KDV Oranı: %20,Yüzölçümü: 460 m2


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


Artırma Bilgileri:

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 13:39


Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 13:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 13:39


Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:39

18/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

23 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

KIRTASİYE MALZEMESİ VE TONER ALIMI İŞİ

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜKırtasiye Malzemesi ve Toner Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, tekl

Comments


bottom of page