top of page

RÜZGAR ENERJİSİNİN VERİMLİLİĞİ


Rüzgâr santralleri araziyi tahmin edilenden daha verimli kullanıyor

Bir Amerikan Üniversitesi tarafından yürütülen ve ABD'deki 320'ye yakın rüzgâr santralinin arazi kullanımının değerlendirilmesine dayanan araştırmaya göre, rüzgâr enerjisi altyapısı (türbinler ve yollar gibi) genellikle tüm tarım arazisinin yalnızca yüzde 5'ini kullanıyor Geri kalanı genellikle tarım gibi başka amaçlar için kullanılıyor. Karar vericiler rüzgâr santrallerinin fosil yakıtlarla çalışan elektrik santrallerine kıyasla çok daha fazla arazi gerektirdiği algısı nedeniyle rüzgâr enerjisine yatırım yapma konusunda isteksiz davranırken, Üniversite tarafından yürütülen ve ABD’deki 320’ye yakın rüzgâr santralinin arazi kullanımının değerlendirilmesine dayanan araştırma (türünün en büyük çalışması) çok farklı bir tablo çiziyor.

Yakın zamanda Çevre Bilimi ve Teknolojisi dergisinde yayınlanan çalışma, hesaplamalar yapılırken rüzgâr santrali alanının tamamının genellikle rüzgâr gelişimine verilen arazi olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Ancak rüzgâr enerjisi altyapısı (türbinler ve yollar gibi) genellikle tüm tarım arazisinin yalnızca yüzde 5’ini kullanıyor; geri kalanı genellikle tarım gibi başka amaçlar için kullanılıyor. Araştırma ayrıca, rüzgâr türbinlerinin tarım arazileri gibi mevcut yol ve altyapıya sahip alanlara yerleştirilmesi durumunda sıfırdan geliştirilen projeler, altyapıdan doğrudan etkilenen arazi metrekaresi başına üretilen enerji açısından yaklaşık yedi kat daha verimli olabileceğini gösteriyor.

Rüzgâr santrallerinin arazi kullanımı , genellikle rüzgâr gelişiminin önündeki en önemli zorluklar arasında görülüyor. Ancak ABD’nin batısındaki yaklaşık 16 bin rüzgâr türbininin kullandığı arazi alanını ölçerek, gazla çalışan üretimin, tüm kuyular, boru hatları ve ilgili yollar da dahil olmak üzere altyapılar kullanıldığında daha az arazi kullanımı açısından gerçek bir fayda sağlamadığı görülmüştür.

Geliştirilen yöntem, çevresel etki analizi veya net sıfır emisyona yönelik enerji sistemleri planlaması açısından çeşitli enerji teknolojilerinin gelecekteki değerlendirmeleri için potansiyel olarak kullanılabilir. Aslında bu, gelecekte farklı enerji teknolojileri arasında çevresel sürdürülebilirliğin ilk tutarlı karşılaştırmalarına zemin hazırlıyor.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Bình luận


bottom of page