top of page

Nükleer enerji temiz enerji kaynağı değildir !!!!!

Nükleer enerjinin karbon salmadığı için temiz enerji olarak gösterildiği ve kullanımının iklim değişikliğini durdurmayı sağlayacağı iddialarına karşı nükleer enerjinin bir çözüm değil daha büyük bir risk olduğunu belirtiliyor.

İklim krizi sellerle, fırtınalarla, yangınlarla gündelik yaşamımızda kendini hissettirirken ve gidişatın durdurulması enerji üretim ve yöntemleri dâhil acil çözümler gerektiriyor.

İklim değişikliği koşullarında nükleer enerjinin neden çözüm olamayacağına dair sivil toplum örgütleri dünya genelinde çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de Türkiye’de kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ABD’nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren Nuclear Energy Information Service (NEIS) /Nükleer Enerji Bilgi Hizmetleri tarafından hazırlanmış olan video. O video nukleersiz.org’un çeviri ve düzenlemesiyle Türkiye kamuoyu ile buluştu.

Son yıllarda nükleer enerji santrallerinin kurulması bir de iklim değişikliği sorunu karşısında nükleer enerjinin karbonsuz enerji olduğu iddiasıyla gerekçelendirilmek isteniyor ve fosil yakıt kullanımına alternatif olarak gösteriliyor.

Oysa iklim değişikliğine neden olan faktörler, karbon salma potansiyelinin dışına da taşarken ve iklim değişikliği şartlarında nükleer enerjinin tercih edilmesinin neden olacağı riskler gözden kaçırılıyor.

Nükleersiz.org da bu konuda kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediği tespitinden hareketle nükleer enerjinin neden iklim değişikliği şartlarında tercih edilmemesi gerektiğini ana hatlarıyla “gerçek”ler üzerinden açıklayan, nükleer enerjinin iklim krizinin çözümü değil yükü olduğunu gösteren bu videoyu Türkçeleştirerek yayımladı.

Tamamı 10 dakika olan videoda açıklanan gerçekler ana hatlarıyla şöyle:

Gerçek: Nükleer enerji karbonsuz değildir.

Gerçek: Nükleer enerji temiz değildir.

Gerçek: Nükleer enerji çok pahalıdır.

Gerçek: Nükleer enerji iklim değişikliğini önlemenin bir aracı değildir.

Gerçek: Yeni nükleer reaktörler inşa etmek, zaman kaybı anlamına gelecek karbon azaltımını engelleyecektir.

Gerçek: Nükleer enerji iklim değişikliği şartlarında güvenilir değildir.

Gerçek: Nükleer enerji çok tehlikeli bir teknolojidir.

Gerçek: Nükleer reaktörler operasyon sırasında çok miktarda su kullanır.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page