top of page

Kısmi süreli çalışan işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ödemesi

İşçinin kısmi süreli çalışan olması nedeniyle kıdem süreleri belirlenirken çalıştığı sürelerin toplanması şeklinde değil, işe giriş ve çıkış tarihi baz alınmalıdır. İşçinin günde 2 saat şeklinde çalışmaları toplanarak gün hesabı yapılması hatalı olacaktır. Örneğin; 01.01.2022 - 01.01.2023 tarihlerinde kısmi çalışan işçi, için ilk işe girişi ve çıkış tarihi baz alınır. 1 yıl 1 gün kıdemi bulunur. Örnekteki işçiye ihbar tazminatı ödenmesi halinde ihbar süresi tam zamanlı çalışan işçi gibi hesaplanır. İşçinin 4 haftalık ihbar süresi vardır. Kıdem tazminatı yönünden de 1 yıllık şart sağlandığı için işçi kıdem tazminatı hak edecek şekilde işten çıkartılması halinde kıdem tazminatı da ödenmelidir. Ödenecek Kıdem Tazminatı yönünden ise; İşçinin tazminat ödemesinde esas alınacak ücreti kısmi çalışma karşılığı işçiye ödenen ücret olmalıdır. Örneğin; Tam süreli asgari ücretle çalışan işçinin bir yıllık kıdemi için (kıdeme esas başka ödemeler yoksa) 20.002,50 TL kıdem tazminatı ödenirken. Kısmi 10 gün çalışan işçinin günlük ücretinin 1000 TL alması halinde ise kıdeme esas ücreti 10.000 TL olacağı için işçiye ödenecek ücret kıdem tazminatı (kıdeme esas başka ödemeler yoksa) 10.000 TL olacaktır. Diğer Notlar: 

·        İşçiye ihbar süresi kullandırılacak işe iş arama izninin verilmesi gerekir. Kısmi süreli işçiye ise orantılı iş arama izni verilir. 

·        İşçinin kısmi süreli olması nedeniyle diğer işçilerden farklı muameleye tabi tutulamaz.

·        İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı yönünden kıdemi doğru hesaplanmalıdır. İşe giriş - işten çıkış tarihileri hesaplanırken +1 gün unutulmamalıdır. 

·        Kıdem ve ihbar tazminatından SGK primleri kesilmez. 

·        Kıdem ve ihbar tazminatında bakiye asgari ücret gelir ve damga vergisi matrahı varsa istisna kullanılabilir. Aynı şekilde ihbar tazminatından da gelir vergisi istisnası kullanılabilir.

·        Kısmi süreli çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanırken işçiye ödenen kıdem tazminatı matrahına eklenmesi gereken devamlılık arz eden veya işyeri uygulaması halinde gelen ek menfaatlerde eklenmelidir.

 

 

-OKURDAN GELENLER-

SORU: Haklı nedenle iş akdini fesheden işçi ihbar tazminatı talep edebilir mi? Yiğit Ö.CEVAP: İşçinin hangi nedenle olursa olsun iş akdini kendi feshetmesi halinde ihbar tazminatı talep edemez. Haklı nedenle veya 1475/14. Maddede bildirilen nedenlerle bile olsa ihbar tazminatı talep edemez. SORU: İşveren işçileri toplu izne çıkartabilir mi? Hakkı İ.CEVAP: İşveren işyerinde çalışan işçilerin tamamını veya bir bölümünü toplu yıllık izne gönderebilir. Toplu izin uygulaması Nisan ayı başı ve Ekim ayı sonuna kadar uygulanabilir. İşyerinde toplu izin uygulamasına dahil olmayan işçiler olabilir. Bu durumda olan işçiler toplu izin öncesi veya sonrasında yıllık izinlerini kullanırlar.

 

SORU: İşsizlik Maaşı alırken çalışmaya başlarsam işsizlik maaşım kesilir mi? Zafer F.CEVAP: İşsizlik maaşı belli şartlar dahilinde ödenir. Bu şartlardan biri de işçinin işsizlik ödeneği aldığı süre boyunca çalışmamasıdır. İşçinin çalışmaya başlaması halinde işsizlik ödeneği kesilir. İşçi işe başladığı tarihi takip eden günden itibaren 15 gün içinde İŞKUR'a bilgi vermelidir.

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page