top of page

ILN01946213

T.C. LÜLEBURGAZ 1. İCRA DAİRESİ 2021/353 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/353 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tapuda Kırklareli İl , Lüleburgaz İlçe , Kocasinan Mahalle, 1674 Ada No, 5 Parsel No (eski 182 ada 99 parsel), 284,90 m2 Ana Taşınmaz Yüz Ölçümü, 9/100 arsa paylı 1. kat 2 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazın tamamı. Adresi : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Sinan Sokak, No:11, Güngör İnşaat, Kat:1, Daire:2 posta adresinde yer almaktadır. ... **Taşınmazın yerinde inşa edilmemiş olması sebebiyle taşınmaza sadece “Arsa Payı” değeri takdir edilmiştir. Keşif tarihi itibariyle herhangi bir inşai faaliyet bulunmamaktadır.... Kıymeti : 100.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: "593 sayfadaki Metha Bu Sayfadaki Taşınmaz Mal Le 592 Sayfadaki Taşınmaz Mal Arasında Müşterektir. " şerhi ile satılacaktır. Yönetim Planı:05/03/2020-5503 yevmiyeli. Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:05 ------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:05 ------------------------------------------------------ Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : TapudaKırklareli İl , Lüleburgaz İlçe , Kocasinan Mahalle, 1674 Ada No, 5 Parsel No (eski 182 ada 99 parsel), 284,90 m2 Ana Taşınmaz Yüz Ölçümü, 9/100 arsa paylı 2. kat 3 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazın tamamı. Adresi : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Sinan Sokak, No:11, Güngör İnşaat, Kat:2, Daire:3 posta adresinde yer almaktadır. ...**Taşınmazınyerinde inşa edilmemiş olması sebebiyle taşınmaza sadece “Arsa Payı” değeri takdir edilmiştir. Keşif tarihi itibariyle herhangi bir inşai faaliyet bulunmamaktadır.... Kıymeti : 100.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Diğer : "593 sayfadaki Metha Bu Sayfadaki Taşınmaz Mal Le 592 Sayfadaki Taşınmaz Mal Arasında Müşterektir. " şerhi ile satılacaktır. Yönetim Planı:05/03/2020-5503 yevmiyeli. Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:30 --------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:30 ----------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tapuda Kırklareli İl , Lüleburgaz İlçe , Kocasinan Mahalle, 1674 Ada No, 5 Parsel No (eski 182 ada 99 parsel), 284,90 m2 Ana Taşınmaz Yüz Ölçümü, 9/100 arsa paylı 3. kat 5 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazın tamamı. Adresi: Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Sinan Sokak, No:11, Güngör İnşaat, Kat:3, Daire:5 posta adresinde yer almaktadır. ...**Taşınmazın yerinde inşa edilmemiş olması sebebiyle taşınmaza sadece “Arsa Payı” değeri takdir edilmiştir. Keşif tarihi itibariyle herhangi bir inşai faaliyet bulunmamaktadır. ... Kıymeti : 100.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: "593 sayfadaki Metha Bu Sayfadaki Taşınmaz Mal Le 592 Sayfadaki Taşınmaz Mal Arasında Müşterektir. "şerhi ile birlikte satılacaktır. Yönetim Planı:05/03/2020-5503 yevmiyeli. 3402S.Y. Kadastro Kanunun Ek.1 maddesi gereği yüzölçüm ve Cins değişikliği işlemleri 04/10/2022 tarih- 30235 yevmiyeli şerh. Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 11:05 ----------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 11:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:05 ------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:05

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tapuda Kırklareli İl , Lüleburgaz İlçe , Kocasinan Mahalle, 1674 Ada No, 5 Parsel No (eski 182 ada 99 parsel), 284,90 m2 Ana Taşınmaz Yüz Ölçümü, 9/100 arsa paylı 3. kat 6 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazın tamamı. Adresi :Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Sinan Sokak, No:11, Güngör İnşaat, Kat:3, Daire:6 posta adresinde yer almaktadır. **Taşınmazın yerinde inşa edilmemiş olması sebebiyle taşınmaza sadece “Arsa Payı” değeri takdir edilmiştir. Keşif tarihi itibariyle herhangi bir inşai faaliyet bulunmamaktadır. ... Kıymeti : 100.000,00 TLKDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: "593 sayfadaki Metha Bu Sayfadaki Taşınmaz Mal Le 592 Sayfadaki Taşınmaz Mal Arasında Müşterektir. " şerhi ile birlikte satılacaktır.Yönetim Planı:05/03/2020-5503 yevmiyeli. 3402S.Y. Kadastro Kanunun Ek.1 maddesi gereği yüzölçüm ve Cins değişikliği işlemleri 04/10/2022 tarih- 30235 yevmiyeli şerh. Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 11:30 ------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 11:30 ------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tapuda Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe , Kocasinan Mahalle, 1674 Ada No, 5 Parsel No (eski 182 ada 99 parsel), 284,90 m2 Ana Taşınmaz Yüz Ölçümü, 9/100 arsa paylı 4. kat 7 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazın tamamı. Adresi :Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Sinan Sokak, No:11, Güngör İnşaat, Kat:4, Daire:7 posta adresinde yer almaktadır. ... **Taşınmazın yerinde inşa edilmemiş olması sebebiyle taşınmaza sadece "Arsa Payı" değeri takdir edilmiştir. Keşif tarihi itibariyle herhangi bir inşai faaliyet bulunmamaktadır. ... Kıymeti : 100.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz "593 sayfadaki Metha Bu Sayfadaki Taşınmaz Mal Le 592 Sayfadaki Taşınmaz Mal Arasında Müşterektir. " şerhi ile birlikte satılacaktır. Yönetim Planı:05/03/2020-5503 yevmiyeli. 3402S.Y. Kadastro Kanunun Ek.1 maddesi gereği yüzölçüm ve Cins değişikliği işlemleri 04/10/2022 tarih- 30235 yevmiyeli şerh. Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 14:00 ------------------------------------------------------------ Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 14:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:00 ----------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Tapuda Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe , Kocasinan Mahalle, 1674 Ada No, 5 Parsel No (eski 182 ada 99 parsel), 284,90 m2 Ana Taşınmaz Yüz Ölçümü, 9/100 arsa paylı 4. kat 8 bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazın tamamı. Adresi: Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Sinan Sokak, No:11, Güngör İnşaat, Kat:4, Daire:8 posta adresinde yer almaktadır. ...**Taşınmazın yerinde inşa edilmemiş olması sebebiyle taşınmaza sadece "Arsa Payı" değeri takdir edilmiştir. Keşif tarihi itibariyle herhangi bir inşai faaliyet bulunmamaktadır.... Kıymeti : 100.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:Taşınmaz "593 sayfadaki Metha Bu Sayfadaki Taşınmaz Mal Le 592 Sayfadaki Taşınmaz Mal Arasında Müşterektir." şerhi ile birlikte satılacaktır. Yönetim Planı:05/03/2020-5503 yevmiyeli. 3402S.Y. Kadastro Kanunun Ek.1 maddesi gereği yüzölçüm ve Cins değişikliği işlemleri 04/10/2022 tarih- 30235 yevmiyeli şerh. Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 15:00 ------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 15:00 ------------------------------------------------------------ Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir. 28/11/2023


5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page