top of page

İLANTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ‘DEN

ILAN N0: 1900517

1- İşletmemizin 2024 yılında 4.500 ton dökme kesif yem Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Sarayönü/KONYA’dan Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Lüleburgaz/KIRKLARELİ’ne nakliye hizmet alımı için ihale yapılacaktır. 2- İhale, 18 /10/2023 Çarşamba günü saat 14.00’te Alım–Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık ihale usulü (kapalı Teklif alma) yapılacaktır. 3- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri idari şartnamede belirtilmiştir. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (vergi dâhil): 300,00(ÜçYüz) TL’dır. 4- Konuya ilişkin şartnameler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), işletmemizde ve www.tigem.gov.tr web adresinde görülebilir. 5- Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3./g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İLAN OLUNUR. TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü


Lüleburgaz / KIRKLARELİ

Tel : 0 288 420 10 20

Faks: 0 288 420 10 21

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

neet

Comments


bottom of page