top of page

İLAN NO: 1934224

İ L A N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 12 TARIM İŞLETMESİNİN

2024 YILI İSTİHSALİ 65.835,45 TON İNEK SÜTÜ SATILACAKTIR.

1- Aşağıda isimleri belirtilen 12 Tarım İşletmesinde 01/01/2024 – 31/12/2024 tarihleri arasında

üretilecek tahmini 65.835,45 ton inek sütü partiler halinde satılacaktır.

2- İhale 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 06/12/2023 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.

İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.

3- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

İşletmeler bazında tahmin edilen yıllık süt üretim miktarı, muhammen ve geçici teminat tutarı, aşağıdaki gibidir.

PARTİ NO

İŞLETME ADI

MİKTARI (TON)

MUHAMMEN TUTARI(TL)

% 3 GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

1

ALTINOVA TİM.

2.040,00

22.798.831,92

683.964,95

2

ANADOLU TİM.

6.700,00

74.878.516,60

2.246.355,49

3

CEYLANPINAR TİM.

16.000,00

178.814.368,00

5.364.431,04

4

ÇUKUROVA TİM.

2.650,00

29.616.129,70

888.483,89

5

DALAMAN TİM.

2.700,00

30.174.924,60

905.247,73

6

GÖKHÖYÜK TİM.

1.845,50

20.625.119,75

618.753,59

7

GÖZLÜ TİM.

7.660,00

85.607.378,68

2.568.221,36

8

KARACABEY

173,00

1.933.430,35

58.002,91

9

KOÇAŞ TİM

13.066,95

146.034.900,37

4.381.047,01

10

POLATLI TİM.

6.780,00

75.772.588,44

2.273.177,65

11

SULTANSUYU TİM.

810,00

9.052.477,38

271.574,32

12

TÜRKGELDİ TİM.

5.410,00

60.461.608,18

1.813.848,24

TOPLAM

65.835,45

735.770.273,97

22.073.108,18

İhale sıralaması, ihale esnasında istekliler huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir.

4- İnek sütü satış fiyatının belirlenmesinde; Ulusal Süt Konseyince üç ayda bir (Üç aydan az veya üç aydan fazla olması durumunda Konseyin belirlemiş olduğu fiyat geçerli olacaktır) belirlenen inek sütü satış fiyatının(TL/KĞ) üzerine +%....... artırım şeklinde yapılacak ve o dönem için esas alınacak İnek sütü satış fiyatı olacaktır.

İhalede belirlenecek %...... (Yüzde………) artırım oranı sabit bir değer olup, bir (1) yıl süreyle geçerli olacaktır. Taahhüdün uzaması durumunda artırım oranı aynı şekilde uygulanacaktır.

5- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.

6- Sözleşme ilgili İşletme ile firma arasında İşletme Müdürlüğünde imzalanacaktır.

7-İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) , ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.

8-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İLAN OLUNUR.

ADRES :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No:62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70-80

Fax: 0 312 417 78 39

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page