top of page

İLAN


 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

 

1- Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünce 2024 yılı çalışma dönemi içerisinde 6.400 Ton Hasadı İşletme tarafından yapılan Hasıl (Silajlık ) Mısırın Nakliyesi ve 6.400 Ton Nakliyesi yapılan ve silaj çukuruna dökülen Hasıl (Silajlık) Mısırın serilerek sıkıştırılması hizmet alım işi yaptırılacaktır.

2- İhale, 24.07.2024 Çarşamba günü saat 14.00’te Alım- Satım ve İhale Komisyonu huzurunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Teklif mektuplarının en geç ihale saatine kadar İşletmemizin Genel Evrak servisine teslim edilmesi şarttır.

            3-  İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, % 6 oranında kesin teminat alınır.

           4- İhaleye katılacak istekliler, geçici teminatlarını İdarenin Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesi nezdindeki TR  79 0001 5001 5800 7287 7137 65   no’lu hesabına yatırılarak alınacak makbuz teklif zarfına konulacaktır.

           5- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

İLAN OLUNUR.

 

                                                          

 

                                                                       TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

                                                                        

                                                                      

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Durak Mahallesi –Lüleburgaz/KIRKLARELİ

TEL     : (0288) 420 10 20

FAKS  : (0288) 420 10 21                   

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

 LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan toplantısı kapsamında alınmış olan 07/06/2024 gün ve 2024/93 sayılı karara ilişkin aşağıda bilgileri yazılmış konu, alanlar ve imar planları ile ilgili Belediy

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimizin Haziran ayı olağan toplantısı kapsamında alınmış olan 07/06/2024 gün ve 2024/93 sayılı karara ilişkin aşağıda bilgileri yazılmış konu, alanlar ve imar planları ile ilgili Belediy

Comments


bottom of page