top of page

İLAN

T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1019 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Fatma CEYLAN'aait veraset davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi,Kayabeyli Köyü, 30 cilt no, 88 hane noda nüfusa kayıtlı,Hasan ve Emine'den olma Tikveş 01/07/1914 doğumlu,187......08 TC Kimlik nolu, muris Fatma CEYLAN'ın yasal mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediği araştırıldığından;Murisin yasal mirasçılarının iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi halde kimse başvurmazsa TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın tamamının DEVLETE'ye intikal edeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

T.C.LÜLEBURGAZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/23 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya il

T.C.LÜLEBURGAZ1. İCRA DAİRESİ

2024/43 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya il

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 1- Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünce 2024 yılı çalışma dönemi içerisinde 6.400 Ton Hasadı İşletme tarafından yapılan Has

Comentarios


bottom of page