top of page

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

1-  İşletmemizde mecburi kesime tabi tutulan sığırlardan elde edilecek karkas et kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale yapılacaktır.

2- İhale 19.03.2024 Salı günü saat 14.00’te İşletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyat uygun görülmediği takdirde ihale, 26.03.2024 günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

  3-  İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.

       a) Tebligat için adres beyanı belgesi

       b) Geçici teminat vermesi,

       c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

               4- İhaleye ait muhammen birim fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

 

Parti No

Cinsi

Tahmini Miktarı

(Kğ.)

Muhammen Birim Fiyat (TL/kğ.)

Muhammen

Tutarı (TL)

Geçici Teminat

 (%5) (TL)

1

Karkas Sığır Eti

10.000

225,00

2.250.000,00

112.500,00

            5- Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA) ve işletmemizde mesai saatlerinde görülebilir.

            6- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

İLAN OLUNUR.

 

                                                          TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Durak Mahallesi –Lüleburgaz/KIRKLARELİ

TEL     : (0288) 420 10 20

FAKS  : (0288) 420 10 21                   

                                   

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

T.C. LÜLEBURGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2023/54 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara

İ     L    A    N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2024 Yılı Buğday,Tritikale ve Ayçiçeği hasadı Hizmet işi satın alınacaktır.

İLAN

T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2023/1019 Esas Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Fatma CEYLAN'aait veraset davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara

Comments


bottom of page