top of page

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZARARI

İklim değişikliği her yıl 38 trilyon dolar kayba neden oluyor

Almanyada bir Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan makaleye göre, dünya ekonomisi, tarihsel karbon emisyonları nedeniyle (iklim etkilerinin olmadığı bir temel çizgiye göre) önümüzdeki 26 yıl içinde yüzde 19'luk bir gelir düşüşü yaşamayı taahhüt etmiş durumda. Bu durum, yüzyılın ortasına kadar "her yıl 38 trilyon dolar zarar" anlamına geliyor., Enstitüsü’ndeki (PIK) bilim insanları, son 40 yılda dünya çapında 1.600’den fazla bölgeden elde edilen ampirik verilere dayanarak, değişen iklim koşullarının ekonomik büyüme üzerindeki gelecekteki etkilerini ve bunların kalıcılığını değerlendirdi.

Araştırmaya göre, CO2 emisyonları bugünden itibaren büyük ölçüde azaltılsa bile, dünya ekonomisi iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar yüzde 19’luk bir gelir kaybına uğrayacak. Bu zararlar, küresel ısınmayı iki derece ile sınırlamak için gereken azaltım maliyetlerinden altı kat daha büyük.

Bu konuda çalışmalar yapmakta olan bilim insanları “Kuzey Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere bölgelerin çoğunda ciddi gelir düşüşleri öngörürken, Güney Asya ve Afrika en ciddi şekilde etkileniyor. Bunlar, iklim değişikliğinin tarımsal verim, işgücü verimliliği veya altyapı gibi ekonomik büyümeyle ilgili çeşitli unsurlar üzerindeki etkisinden kaynaklanıyor” diyor.

Genel olarak, küresel yıllık zararın 2050 yılında 19-59 trilyon dolar aralığında olmak üzere 38 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu zararlar temel olarak artan sıcaklıklardan kaynaklanmakla birlikte yağış ve sıcaklık değişkenliğindeki farklılıklardan da kaynaklanıyor. Fırtınalar veya orman yangınları gibi diğer aşırı hava koşullarının hesaba katılması bu rakamları daha da yükseltebilir.

Raporun bulgularına göre iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar Türkiye’nin ekonomik geliri yüzde 17 azalacak” değerlendirmesini yapmaktadırlar.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği için de büyük ekonomik         maliyetler

Çalışmayı yöneten  bilim insanları  “Analizimiz, iklim değişikliğinin önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde, hatta Almanya, Fransa ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde de büyük ekonomik zararlara yol açacağını gösteriyor. Bu yakın vadeli zararlar geçmiş emisyonlarımızın bir sonucudur. Bunların en azından bir kısmından kaçınmak istiyorsak daha fazla adaptasyon çabasına ihtiyacımız olacak. Ve emisyonlarımızı büyük ölçekte ve derhal azaltmalıyız – aksi takdirde, yüzyılın ikinci yarısında ekonomik kayıplar daha da artacak ve 2100 yılına kadar küresel ortalamada yüzde 60’a varacaktır. Bu durum, iklimimizi korumanın bunu yapmamaktan çok daha ucuz olduğunu açıkça gösteriyor ve bu, yaşam kaybı veya biyolojik çeşitlilik gibi ekonomik olmayan etkileri hesaba katmadan dahi geçerlidir.” diyor.

Bugüne kadar, iklim değişikliğinin neden olduğu ekonomik zararlara ilişkin küresel projeksiyonlar genellikle uzun vadeli ufuklar boyunca ortalama yıllık sıcaklıklardan kaynaklanan ulusal etkilere odaklanıyor. Araştırmacılar, son 40 yılda dünya çapında 1.600’den fazla bölgede iklimin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine ilişkin en son ampirik bulguları dahil ederek ve önümüzdeki 26 yıla odaklanarak, uzun vadeli projeksiyonlara ilişkin büyük belirsizlikleri azaltırken, sıcaklık ve yağış değişikliklerinden kaynaklanan yerel zararları zaman ve mekan boyutunda çok ayrıntılı bir şekilde tahmin edebildiler. Bilim insanları ampirik modelleri en son teknoloji iklim simülasyonlarıyla (CMIP-6) birleştirdi. Daha da önemlisi, iklim etkilerinin geçmişte ekonomiyi ne kadar kalıcı olarak etkilediğini de değerlendirdiler ve bunu da dikkate aldılar.

En az sorumlu ülkeler en fazla zararı görecek

Çalışmalar iklim etkilerinin önemli ölçüde adaletsiz olduğunu göstermektedir. Neredeyse her yerde zarar görüyoruz, ancak tropik bölgelerdeki ülkeler zaten daha sıcak oldukları için en fazla zararı görecekler. Bu nedenle daha fazla sıcaklık artışı en çok buralarda zararlı olacak. İklim değişikliğinden en az sorumlu olan ülkelerin, yüksek gelirli ülkelere kıyasla yüzde 60, yüksek emisyonlu ülkelere kıyasla ise yüzde 40 daha fazla gelir kaybına uğrayacağı tahmin ediliyor. Bu ülkeler aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için en az kaynağa sahip olanlardır. Karar vermek bize düşüyor: yenilenebilir bir enerji sistemine doğru yapısal değişim güvenliğimiz için gerekli ve bize para kazandıracak. Şu anda bulunduğumuz yolda devam etmek ise felaketle sonuçlanacak. Gezegenin sıcaklığı ancak petrol, gaz ve kömür yakmayı bırakırsak dengelenebilir.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Bunaldık!

コメント


bottom of page