top of page

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ,TERÖR VE GÖÇ

Küresel sorunlar tüm insanlığı etkiliyor. Dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli küresel sorunların başında; iklim değişikliği, terör ve göç geliyor.

İklim değişikliği küresel ölçekte terör ve göç ile birlikte gündemi meşgul eden en önemli konu başlıklarından biridir. Ülke olarak iklim değişikliği ile ilgili küresel çabalara desteğimiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olarak ortaya konulmuştur. Paris Anlaşması’na taraf olma süreci de ulusal çıkarlarımız doğrultusunda sürdürülmektedir.

“Sera gazında artıştan azalım hedefi koyduk”

Sera gazı emisyonlarında 2030 yılı itibari ile yüzde 7’lere kadar artıştan azaltım hedefi koyulmuştur. “Emisyonlarımız gelişmekte olan ülke olmamız münasebetiyle artış gösteriyor. Bu nedenle hedef, artıştan azalım olarak belirlendi.. 2017 yılı emisyonlarımız 525 milyon ton civarında, 2030 yılında da 1 milyar 175 milyon tona ulaşmayı ön görüyoruz. Çünkü yılda ortalama yüzde 4 büyüyen ve nüfusu artan bir ülkeyiz.

Azaltım çabaları ile birlikte yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kalite alt yapı projeleri ile bu değer 929 milyon tona indirilebilir.Yani 246 milyon tonluk bir azaltım sağlanabilir. Bu ulusal katkı beyanı çerçevesinde, 2012-2030 yılları arasında da toplamda 2 milyar tonluk bir azaltım sağlamak mümkündür.

“Türkiye iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri”

Sanayi devriminden bu yana Türkiye’nin gelişmiş ülkelere göre daha az sorumluluğu bulunmaktadır.2010 yılı itibari ile baktığımızda, yıllık emisyonumuz yüzde 1 civarında. Küresel çabalara dâhil olarak iklim değişikliğinin azaltılmasına katkı sağlamak çok önemlidir. İklim değişikliği ile ilgili geçmişten günümüze yapılan meteorolojik ölçümler sonucu elde edilen veriler, iklim değişikliğinin varlığını ortaya koyarken, bu projeksiyon ne yazık ki iklim değişikliğinin çok daha dramatik bir şekilde karşımıza çıkacağını göstermektedir.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin raporuna göre, Türkiye iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz Havzasında yer almaktadır. Günümüzde hissettiğimiz sel ve doğal afetler ile gelecekte daha fazla yüz yüze kalacağımız kesindir.

Sera gazlarının yüzde 70’i şehirlerden kaynaklanıyor!

İklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının yüzde 70’i şehirlerden kaynaklanmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerine baktığımızda, bu durumdan en fazla etkilenen bölgelerin şehirlerimiz, şehirlerimizin alt yapısı ve oradaki sektörler olduğunu görmekteyiz. Dolayısı ile iklim değişikliği ile mücadelede en önemli unsur şehirlerdir. Bu nedenle şehirlere yoğunlaşılması gerekmektedir.

“Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Yönetmeliği” yolda

İstanbul, Gaziantep, Denizli, Bursa , Kocaeli ve Hatay şehirlerinin eylem planları hazırlanmıştır.

Toplumsal farkındalığın artırılmasının yanı sıra, yerel yönetimlerin kapasitesinin geliştirilmesi de önemlidir.  Bu projenin önemli bir desteğide hibedir. Bu kapsamda 3,5 milyon avro hibe bütçesi ile 27 ilde; akademi, STK ve belediyelerin desteklendiği 37 projeye destek sağlanmaktadır.

Yeni hibe programına başvurular başladı

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay başlatılan 7 milyon avro hibe bütçesine sahip “İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” nin başvuruları başlamıştır.

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page