top of page

İ L A N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

AYÇİÇEĞİ  TOHUMU ALIMI YAPILACAKTIR

 

            1-İşletmemizin ihtiyacı aşağıda cinsi, çeşidi ve miktarı yazılı ayçiçeği tohumu satın alınacaktır.

 

Parti No

Alınacak Olan Ayçiçeği Tohumunun

Cinsi

Çeşidi

      Birimi

Miktarı

1

Ayçiçeği Tohumu

P64LP130

Torba

94

2

Ayçiçeği Tohumu

ANTEMISS

Torba

17

 

2- İhale 22.02.2024 Perşembe günü saat 14.00’te İşletmemizde, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

           3- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

           4- Geçici teminatın ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C. Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesindeki TR 7900 0150 0158 0072 8771 3765 IBAN No'lu hesabına yatırılarak alınacak makbuzun teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

            5- İhale dokümanı, idarenin adresinde  ve görülebilir ve 500 TL (BeşyüzTürk Lirası) karşılığı Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.             6- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

İLAN OLUNUR.

       

    TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Durak Mahallesi –Lüleburgaz/KIRKLARELİ

TEL  : (0288) 420 10 20

FAX  : (0288) 420 10 21                   

                                   

 

9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

S.S.ALPULLU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Kooperatifimizin 2023 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Temmuz 2024 Pazar günü saat 11:00’de Alpullu Şeker Stadı Alpullu/Babaeski/Kırklareli’nde aşağıd

T.C.LÜLEBURGAZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/23 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya il

T.C.LÜLEBURGAZ1. İCRA DAİRESİ

2024/43 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya il

Comments


bottom of page