top of page

İ L A N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

AYÇİÇEĞİ  TOHUMU ALIMI YAPILACAKTIR

 

            1-İşletmemizin ihtiyacı aşağıda cinsi, çeşidi ve miktarı yazılı ayçiçeği tohumu satın alınacaktır.

 

Parti No

Alınacak Olan Ayçiçeği Tohumunun

Cinsi

Çeşidi

      Birimi

Miktarı

1

Ayçiçeği Tohumu

P64LP130

Torba

94

2

Ayçiçeği Tohumu

ANTEMISS

Torba

17

 

2- İhale 22.02.2024 Perşembe günü saat 14.00’te İşletmemizde, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

           3- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

           4- Geçici teminatın ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C. Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesindeki TR 7900 0150 0158 0072 8771 3765 IBAN No'lu hesabına yatırılarak alınacak makbuzun teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

            5- İhale dokümanı, idarenin adresinde  ve görülebilir ve 500 TL (BeşyüzTürk Lirası) karşılığı Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.             6- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

İLAN OLUNUR.

       

    TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Durak Mahallesi –Lüleburgaz/KIRKLARELİ

TEL  : (0288) 420 10 20

FAX  : (0288) 420 10 21                   

                                   

 

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

KEFEN TAKIMI VE MEZAR TAHTASI MALZEME ALIMI İŞİ

KEFEN TAKIMI VE MEZAR TAHTASI MALZEME ALIMI İŞİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜKefen Takımı ve Mezar Tahtası Malzeme Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde

3 KALEM HASTANE MEFRUŞATI ALIMI

DEVLET HASTANESİ -LÜLEBURGAZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI3 Kalem Hastane Mefruşatı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek

bottom of page