top of page

BELEDİYE BAŞKANLARININ SİGORTALILIĞI

Belediye başkanları göreve gelmelerini takiben zorunlu olarak 5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamına yani Emekli Sandığı kapsamına alınmaktadır.

5510 sayılı Kanununun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar (yedek subaylık, vekillik hizmeti, ya da 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan adına emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilmeden görevinden ayrılanlar dâhil) hakkında 5510 sayılı Kanunun Geçici 4’ncü maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

 

Buna göre, 31.03.2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda, belediye başkanlığına seçilenlerden;

• 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayanlar seçimlerin yapıldığı 31.03.2024 tarihinden,

• 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti olanlar ise seçimlerin yapıldığı tarihi takip eden aybaşı olan 15.04.2024 tarihinden, itibaren 5510 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı sayılacaklardır.

 

31.03.2024 tarihinde yapılacak seçim sonucunda belediye başkanı seçilenlerin 31.03.2024 tarihi itibari ile tescilinin yapılarak işe giriş bildirgelerinin, görev süresi sona erenlerin ise işten ayrılışlarının yine aynı tarih itibari ile yapılarak işten ayrılış bildirgelerinin yasal süre içinde gönderilmesi gerekmektedir.

Belediye başkanı olarak görev yapmakta iken 31.03.2024 tarihinde yapılacak seçimler sonucunda yeniden belediye başkanlığına seçilenlerin ilgileri devam ettirilerek emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları gönderilmeye devam edecektir.

 

-Emekli aylığı almakta iken başkan seçilenler-

Emekli iken belediye başkanlığına seçilenlerin emekli aylıkları kesilmemekte ve görevleri nedeniyle ücret almaktadırlar. Emekli aylığının kesilmemesi nedeniyle bunlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında prim alınmamaktadır.

Emeklilik aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilenlerin belediye başkanlarının yararlandığı emeklilik haklarından yararlanmak istemeleri halinde 5510 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

·        2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayanların dilekçelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına geçtiği tarihten,

·        2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanların ise dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından,

itibaren emekli aylıkları kesilmek suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

 

Diğer taraftan,  devlet memurlarının yaş haddi 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi hükmüne göre  belirlendiğinden, belediye başkanlığı seçim tarihinde 65 yaşını dolduranlar ile yine 65 yaşını belediye başkanlığı görevini yaparken dolduranlar, 65 yaşını doldurdukları tarihten itibaren sigortalı sayılmamaktadır.

 

33 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page