top of page

“Avukat için de Adalet”

Kırklareli Barosu’na bağlı avukatlar, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Kırklareli Baro Başkanı Turgay Hınız; “Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu Baro’dur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür” dedi.

Kırklareli Barosu’na bağlı avukatlar, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Program sabah saatlerinde Yeni Tören Alanı’na Baro’nun çelenginin sunulması ile başladı.

“ADALETE ERİŞİM HAKKI İÇİN GÜÇLÜ AVUKAT, GÜÇLÜ AVUKAT İÇİN GÜÇLÜ BARO GEREKİR”


Basın açıklamasını okuyan Baro Başkanı Turgay Hınız, adaletin sadece vatandaş için değil avukatlar içinde olduğunu belirtti.

Demokratik toplumun temel direğinin adalet; adalete erişimin güvencesinin de avukatlar olduğunu kaydeden Hınız, “Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmayacağı gibi adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesinin teminatıdır. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin her gün çabası içerisindeyiz. Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu Baro’dur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür. Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep, ‘Güçlü Baro Güçlü Avukat’, ‘Herkes için adalet, adalet için avukat’ dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, ayni zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor. Bugün ‘Avukat İçin de Adalet!’ diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hale getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor” dedi.

AVUKATLAR TALEPLERİNİ SIRALADI

Avukatlık mesleğinde karşılaşılan sorunlara çözüm taleplerini okuyan Hınız şunları kaydetti: “Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz. Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz. Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz. Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz. CMK Ücret Tarifesinin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz. Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz. Mesleğimizin itibarinin korunmasını istiyoruz. Stajyer avukatlar için hazineden karşılanan ücret istiyoruz. Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz. Basta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz. Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelere mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz. Baroların gelirlerinin arıtılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz. Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasın istiyoruz. Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz. Yargının kurucu unsurlar arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz”

“AVUKAT İÇİN DE ADALET”  DİYECEKLER

Hınız, 27 Nisan’da “Avukat için de Adalet” demek için Ankara’da buluşacaklarını da belirtirken, “Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara’da “Avukat İçin de Adalet” demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlularımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz. Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, “Avukat için de adelet” mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

251 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page