top of page

ÇATI’LARDAKİ  ENERJİ

Çatılardaki potansiyel Türkiye’nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 45’ini karşılayabilir

Türkiye'deki çatıların güneş enerjisi potansiyeli üzerine düzenlenen yeni rapor, çatı üstü güneş enerjisi potansiyelinin en az 120 GW’lık bir kapasiteye sahip olduğunu göstermektedir. Rapora göre, Bu potansiyel ülkemizin toplam elektrik tüketiminin yüzde 45’ini karşılayabilir.

Türkiye’nin çatı üzeri güneş enerjisi teknik potansiyeli, deprem sonrası afet bölgesi ilan edilen 11 il dışındaki 70 il’ e ait yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri analiz edilerek hesaplandı ve çatılar panel kurulumuna  uygunluklarına göre sınıflandırıldı.

Her bir çatının bulunduğu lokasyondaki (lokasyon =herhangi bir konum ya da yer ile birlikte mevkii)optimal açılarla üretim potansiyeli ile birlikte, çatı türüne göre uygulanan düzeltme faktörleri de dikkate alınan çalışmada, çatı üstü güneş enerjisi potansiyeli en az 120 GW’lık(1 GW= 1 milyar watt) kapasiteye işaret ederken, elde edilen yıllık çatı GES elektrik üretimi potansiyeli, 148 TWh (1 TWh= 1 trilyon Watt) ile Türkiye’nin 2022 yılı toplam elektrik tüketiminin yüzde 45’ine denk geliyor.

Çalışma kapsamında hesaplanan toplam 120 GW’lık çatı tipi güneş enerjisi potansiyelinde şehir bazında, İstanbul 10,4 GW, Ankara 10,1 GW ve İzmir 9,3 GW’la ilk sırada yer aldı.

Bu potansiyel Manisa’da 3,1 GW, Afyon’da 2,8 GW, Kocaeli’de 2,5 GW ve Tekirdağ’da 1,9 GW olarak ölçüldü.

Çatı tipi güneş enerjisi potansiyeli kullanılarak üretilebilecek 148 TWh elektrik üretiminde ise şehir bazında ilk sırada 12,5 TWh’le Ankara ve 12,4 TWh’le İzmir yer aldı, bu kapasite İstanbul için 11,4 TWh olarak belirlendi.

Üretim potansiyeli Konya’da 8,6 TWh, Manisa’da 6,4 TWh, Bursa’da 5,4 TWh, Afyon’da 5,3 TWh ve Balıkesir’de 4,7 TWh olarak hesaplandı. Üretim potansiyeli Antalya’da 5,5 TWh ve Muğla’da 4,5 TWh olarak tespit edildi.

İllere göre çatı tipi güneş enerjisi üretimi potansiyelinin faturalanan elektrik tüketimini karşılama oranına bakıldığında, bu oranın Konya’da %113, Ankara’da %88 ve İzmir’de %76 olduğu tahmin edildi.

Kuzeyde daha az güneş alan, sanayileşmiş ve elektrik tüketimi yüksek olan büyük illerden İstanbul’da söz konusu oran % 27 ve Bursa’da %42 olarak hesaplandı.

Rapor, çatılarda kurulacak olan güneş enerjisi santrallerinin aynı zamanda, konutların elektrik tarifelerinde verilen finansal teşviklerden 3,6 milyar dolar tasarruf sağlayabileceğini ve maliye politikaları açısından da kritik rol oynayacağını belirtiyor. Çatıların enerji dönüşümünün ve ekonomik kalkınmanın aktif bir parçası olması için uygun politikaların geliştirilmesi daha da önem kazanıyor.

Dünyada uygulanan enerji dönüşümü politikalarına baktığımızda önceliğin çatılara verildiği görülmektedir. Güneşte iddialı hedefleri olan Türkiye’nin çatıları, mevcut güneş kurulu gücünün on katına yakın bir potansiyel barındırıyor. Mevcut çatılardaki potansiyele ek olarak Türkiye’de her yıl on binlerce yeni bina inşa ediliyor, deprem bölgesinin yeniden inşası nedeniyle bu sayı daha da artacak. Yeni binalara ve kamu binalarına panel yükümlülüklerinin getirilmesi ile belediyelerin uygun apartman binası çatı alanlarını ihale etmesi, hem enerjideki hedeflere ulaşmamızı, hem de kişilerin kendi elektriklerini ucuza üretmesini sağlayabilir.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page