01 Aralık 2021 Çarşamba
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı
Raporlu işçinin çalışmazlık bildirimi kalktı mı?
Yazı Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:11

Fırat ÇALIŞKAN

Sosyal Güvenlik Uzmanı

e-mail : caliskanfirat@gmail.com

facebook : firatcaliskansgm

 

30 Eylül 2021 tarih ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlükten kaldırılan tebliğde, https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do adresinde yer alan “Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi” üzerinden, çalışmazlık bildiriminin sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi gerektiği belirtilmekte idi. Söz konusu Tebliğin yürürlükten kalkması ile çalışmadığına dair bildirim giriş sistemi kullanılmayacak.

18 Ağustos 2021 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40’ıncı maddesinde “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapılması zorunludur” denilmektedir.

Bu itibarla, 30 Eylül 2021 tarihinden sonraki işlemlerde esas olmak üzere, sigortalının istirahatli olduğu dönemde çalışmadığına dair bildirim girişi “Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi” üzerinden yapılmayacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde eksik gün nedeni “01 - istirahat” seçilecek, bununla beraber BDP ara yüzünde, istirahat süresinde çalışmamıştır kısmının da “evet” seçilmesi gerekmektedir. İstirahat süresinde çalışan sigortalı için ise bu bölüm “hayır” olarak seçilecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bu şekilde bildirim yapılmaması halinde ise daha önceden de olduğu gibi 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesine göre idari para cezası uygulanmaya devam edecektir. Çalışmadığına dair bildirim girişinin geç yapılması halinde 1/10, hiç yapılmaması halinde ise ½ asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. “Çalışmadığına dair bildirim giriş sistemi” kullanılmayacağından, çalışmadığına dair bildirimin geç yapılması da mümkün olmayacak, bu durumda bildirim yapmama cezası olan ½ uygulanacaktır.

 

-OKURDAN GELENLER-

SORU: İşletmemizde işlerin yoğunluğu nedeniyle fazla çalışma yaptırıyoruz. Size sorumuz tüm işçilerimize fazla çalışma yaptırabilir miyiz yoksa bunun bir şartı var mı?

CEVAP: İş kanunu ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliğinin 8. maddesinde hangi işçilere fazla çalışma yaptırılamayacağı belirtilmiştir.

  • 18 yaşını doldurmamış işçiler,
  •  İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler,
  •  İş Kanununun 88 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,
  •  Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler.
  • (Ek:RG-25/8/2017-30165) 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

 

SORU: İşyerimiz SGK tarafından kontrollü işyeri koduyla işlem göründüğünden Ağustos ayına ait beyannamelerimizi gönderemedik. Bu durum düzeldikten sonra gönderemediğimiz aylara ait beyannameler işyerimize ceza gelecek mi?
CEVAP:
“Kontrollü İşyeri” olarak tanımlanmış işyerlerinden e-beyanname üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına izin verilmemektedir.
Buna göre, sistem tarafından sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyanına izin
verilmeyen işyerleri hakkında yapılan araştırma ve inceleme sonucunda işyerinin sahte olmadığının tespit edilmesi halinde kontrollü işyeri tanımlamasının kaldırıldığına ilişkin yazı düzenlenmektedir.
Bu durumda, kontrollü işyeri tanımlaması konulması nedeniyle verilemeyen beyannamelerin son verilme tarihi ile bu beyannamelerden kaynaklı tahakkuk eden primlerin son ödeme tarihi, kontrollü işyeri tanımlamasının kaldırıldığına ilişkin yazının işverene tebliğ edildiği ayı takip eden ayın 26’sı
olarak sisteme girilecektir.
Bu şekilde sisteme beyannamenin son verilme tarihi ile ödemenin son tarihi tanımlanan işyerleri için belirlenen tarihlere kadar beyannamelerin verilmesi ve primlerin ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

 

Bu yazı 2804 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» İŞVEREN ZAM YAPMAK ZORUNDA MI?
» 48 no’lu çıkış kodu nedir?
» İŞYERİ BİLDİRGESİ İÇİN SGK’YA GİTMEYE GEREK KALMADI
» 28 Ekim Öğleden Sonra Çalışan İşçiye Fazla Mesai Ödenir
» Ölen emeklinin maaşı çekilirse ne olur?
» GECE VARDİYASI
» SGK’da Elektronik Tebligat Uygulaması
» Raporlu işçinin çalışmazlık bildirimi kalktı mı?
» Askere giden işçi işsizlik ödeneği alabilir mi?
» BALTHAZARD FORMÜLÜ NEDİR?
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter