01 Aralık 2021 Çarşamba
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı
Tarım Sigortalıları Primlerini 6 Ayda Bir Ödeyebilecek
Yazı Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:26

Fırat ÇALIŞKAN

Sosyal Güvenlik Uzmanı

e-mail : caliskanfirat@gmail.com

facebook : firatcaliskansgm

 

Tarım SSK ve Tarım Bağ-Kur sigortalıları primlerini 6 ayda bir ödeyebilecek. Herhangi bir kapsamda sigortalı olanların her aya ait sigorta primlerini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.

Yasal ödeme süresi geçtiği halde ödenmeyen sigorta primleri için ödeme süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren prim ödeneceği tarihe kadar faiz işlediği gibi, ayrıca primlerini kendileri ödemekle yükümlü olan sigortalıların primlerini düzenli ödememeleri halinde kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık yardımlarından yararlanamamaktadır. Dolayısıyla SGK sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi büyük önem arz etmektedir.

18 Ağustos 2021 tarih, 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 26 ncı maddesiyle Tarım Bağ-Kur sigortalılarının, 29 uncu maddesiyle de Ek-5 Tarım Sigortalılarının primlerini ödeme süreleri değiştirildi.

Yapılan değişikliğe göre;

Tarım Bağ-Kur sigortalıları ile Ek-5 Tarım (Tarım SSK) sigortalıları, Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar SGK’ya ödeyecekler. Böylece her ay sigorta primi ödemeleri gerekmeyeceği gibi, 6 ayda bir primlerini düzenli olarak ödemeleri halinde sağlık yardımlarından da yararlanabilecekler.

 

Düzenleme 2925 Tarım Sigortalılarını Kapsamıyor

2925 sayılı Kanun kapsamında tarım sigortalısı olanların da diğer sigorta prim ödemelerinde olduğu gibi her aya ait primleri takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri gerekiyor. Aksi halde primlere faiz uygulanıyor. Ayrıca primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin o yılın 1 Ocak gününden itibaren sigortalılıkları sona erdiriliyor, yani SGK tarafından sigorta çıkışları yapılıyor.

 

-OKURDAN GELENLER-

SORU: Kadın işçiler hangi işlerde gece 7,5 saatten fazla çalıştırılabilir?
CEVAP: Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kadın çalışanlar gece postalarında 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

 

SORU: Çalışanımız ile İkale sözleşmesi yaparak yollarınızı ayırdık.  İkale bedeli adı altında yapılan bu ödemeleri sigorta primine tabi tutulacak mı?

CEVAP: İkale sözleşmesi ile kararlaştırılan ikale bedelinin hangi alacakları kapsadığına yer verilmemesi başka bir deyişle ayrım yapılmaması halinde bu defa ikale bedeli adı altında yapılan tüm ödemeler sigorta primine tabi tutulacaktır.
İkale sözleşmesi bozma ya da fesih sözleşmesi olarak değerlendirilmekte ve  “Taraflar arasındaki mevcut bir borç ilişkisinin, kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yapılan sözleşme” şeklinde tanımlanabilmektedir. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemelerin, prime esas kazanca tabi tutulmayacağı, ancak kanunda sayılan istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin ve ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi olacağı düzenlendiğinden, iş akdinin ikale ile sona ermesi durumunda; Bozma Sözleşmesi ile kararlaştırılan ikale bedelinin hangi alacakları kapsadığının belirtilmesi ve bu alacaklar 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde istisna tutulan ödemeler arasında yer alıyorsa sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek, bu istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime esas kazanca dahil edilecektir. Ancak ikale sözleşmesi ile kararlaştırılan ikale bedelinin hangi kalem alacakları kapsadığına yer verilmemesi başka bir deyişle ayrım yapılmaması halinde bu defa ikale bedeli adı altında yapılan tüm ödemeler sigorta primine tabi tutulacaktır.

Bu yazı 3920 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» İŞVEREN ZAM YAPMAK ZORUNDA MI?
» 48 no’lu çıkış kodu nedir?
» İŞYERİ BİLDİRGESİ İÇİN SGK’YA GİTMEYE GEREK KALMADI
» 28 Ekim Öğleden Sonra Çalışan İşçiye Fazla Mesai Ödenir
» Ölen emeklinin maaşı çekilirse ne olur?
» GECE VARDİYASI
» SGK’da Elektronik Tebligat Uygulaması
» Raporlu işçinin çalışmazlık bildirimi kalktı mı?
» Askere giden işçi işsizlik ödeneği alabilir mi?
» BALTHAZARD FORMÜLÜ NEDİR?
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter