26 Ocak 2021 Salı
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı
SGK HANGİ BORÇLARI SİLECEK
Yazı Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:32

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Torba Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olanlar için borçlarını yapılandırma, taksitlendirme imkanı getirildiğini geçtiğimiz haftaki köşemde açıklamıştım. Söz konusu Kanuna göre yapılandırma, taksitlendirme dışında ayrıca aşağıda belirtilen bazı borçlar tamamen veya kısmen silinecek.

  • Bağ-Kur dondurulan günler kanunun yayım tarihini takip eden aybaşından itibaren iki ay içinde başvurup  ilk taksit süresi içinde ödenirse gecikme zammı ve cezası yerine daha düşük hesaplanan Yİ-ÜFE ile indirimli ödenip dondurulan prim günleri hizmetinden saydırılacak. Bağ-Kur'a  31.10.2020 tarihi itibarıyla borç var ise  31.01.2021 tarihine kadar ödenmez veya yapılandırılmazsa; prim ödeme var ise  daha önce ödenen primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi yok ise  tescil tarihinden itibaren sigortalılıkları durdurulacak. Durdurulan bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek. Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam ediliyorsa sigortalılık 01.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak. Daha sonra istenirse dondurulan bu günleri ödeyerek hizmetten saydırılacak.
  •  17 Kasım 2020 tarihinden önce hiç gelir testi yaptırmamış Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlularından 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptıran ve test sonucu aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelir tutarı brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkan kişinin GSS prim borcu silinecek.
  •  Yapılandırmaya başvuran kişinin yapılandırma kapsamındaki borcunun işlemiş tüm faizi silinecek, bunun yerine enflasyon oranında hesaplama yapılacak ve bulunan tutar anaparaya eklenerek toplam borç yeninden hesaplanacak, toplam borcun 2021-Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi halinde faiz yerine enflasyon oranında hesaplanmış tutarın da yüzde 90’ı silinecek.
  •  Yapılandırma kapsamına giren idari para cezalarının faizleri silinecek, anaparanın da yarısı silinecek, anaparanın kalan yarısı üzerinden enflasyon oranında hesaplama yapılacak ve bulunan tutar anaparaya eklenerek toplam borç yeninden hesaplanacak.
  • İş bittiği, işyeri kapandığı veya uzun süre sigortalı çalıştırmadığı için 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş yerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31 Aralık 2017 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların borcu silinecek.
  • İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 17 Kasım 2020 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim (enflasyon) oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yapılandırma kanununda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek, yani faizi silinecek.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim (enflasyon) oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yapılandırma kanununda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek, yani faizi silinecek.

 

Bu yazı 2933 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» Vergi indirimi ile erken emeklilik
» Engelli Çalışanlar Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanılır?
» İşçi Çıkarma Yasağı Tekrar Uzatıldı
» Asgari Ücret Açıklandı
» 2021 yılı asgari ücret açıklandı
» Yapılandırma Yapan İşveren Borcu Yoktur Belgesi Alabilir mi?
» KISA ÇALIŞMADA YENİ BAŞVURULAR
» Bağ-Kur’da ihya imkanını kaçırmayın
» İLAVE İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ
» SGK HANGİ BORÇLARI SİLECEK
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter