29 Eylül 2020 Salı
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı
Rapor parası ücretsiz izindeyken de alınabilir mi?
Yazı Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 04:45
İşyerinden sigorta çıkışı verilmemiş olmakla birlikte ücretsiz izinde olduğu için SGK’ya aylık sıfır (0) gün ve kazanç üzerinden bildirilen işçi, eğer 4857 sayılı İş Kanunundan doğan ücretsiz izin hakkını kullanıyorsa, yani işçinin kullanmakta olduğu ücretsiz izin İş Kanununda doğuyorsa, bu süre içinde istirahat raporu alan işçi diğer şartlar da tutuyorsa bu rapor için geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası alabilir. 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen işçinin ücretsiz izin hakları: Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca işveren; yıllık ücretli iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan işçiye talepte bulunması ve bu hususu belgelemesi koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca işveren; isteği halinde doğum yapan kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. Dolayısıyla 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalıların yukarıda belirtildiği şekilde yasal ücretsiz izinli sayıldıkları dönemde sağlık hizmet sunucuları tarafından kendilerine istirahat raporu verilmesi halinde SGK tarafından iş göremezlik ödeneği ödenir. Çünkü mevzuat gereği İş Kanunu’nda belirtilen ücretsiz izin hallerinde, işçinin sigortalılığı ücretsiz iznin sona erdiği tarih itibarıyla sona erer yani sigortalılığı durdurulur. Bu kapsama girenler aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni; Ücretsiz doğum izni  (19 kod)    Ücretsiz yol izni (20 kod) olarak gösterilen sigortalılardır. -Rapor Parası Ödenmeyecek Durumlar- Yukarıda belirtilen iki istisnai durum dışında ücretsiz izinde olduğu için SGK’ya 0 (sıfır) gün ve 0 (sıfır) kazanç üzerinden bildirilen işçinin, en son primin ilişkin olduğu tarih itibariyle sigortalılık niteliği yitirilmiş sayılacağından, bu işçiye ücretsiz izinli olduğu süre içinde alacağı istirahat raporları için SGK tarafından rapor parası ödenmez. Bu kapsama girenler aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni 21-Diğer ücretsiz izin olarak gösterilenlerdir. Burada da tek istisna; mevzuat gereği hastalık ve analık hallerinde işçinin sigortalılık niteliği en son primin ilişkin olduğu tarihi takip eden onuncu günde yitirilmiş sayılacağından, ücretsiz izinli işçi en son primin ödendiği yani SGK’ya çalışma gün ve sayısı bildirildiği günü takip eden onuncu güne kadarki süre için rapor parası alabilir. -Çalışmayan İşçinin Rapor Alma Durumu- Sigorta çıkışı verilmemiş, ücretsiz izne de ayrılmamış olmakla birlikte işyerinde çalışmadığı işçin aylık prim ve hizmet belgesinde çalışma gün sayısı ve prime esas kazancı 0 (sıfır) gösterilen yani SGK’ya 0 (sıfır) gün ve 0 (sıfır) kazanç üzerinden bildirilen işçi, en son primin ilişkin olduğu tarih itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Dolayısıyla Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde “(4)-gözaltına alınma, (5)-tutukluluk, (6)-kısmi istihdam, (7)-puantaj kayıtları, (14)-diğer, (15)-devamsızlık, (16)-fesih tarihinde çalışmamış, (23)-yarım çalışma, (24)-yarım çalışma ve diğer nedenler” eksik gün nedeni olarak bildirilen ve bu aylarda gün ve kazanç bildirilmeyen sigortalılar için en son primin ilişkin olduğu tarih itibariyle sigortalılık niteliği yitirilmiş sayılacağından, bunlar en son primin yani adlarına SGK’ya gün ve kazanç bildirilmiş en son tarihi takip eden tarihten sonrası için rapor parası alamazlar. -OKURDAN GELENLER- SORU: Pandemi süresi boyunca işveren evden çalışmamızı istedi. Temmuz ayından itibaren de normal çalışma saatlerine döndük. Günde 8 saat çalışıyoruz. Ancak işveren bizi devamlı kısa çalışmada gösteriyor. Ücretimizin 3’te 2’sini İşkur, 3’te 1’ini de işveren veriyor. SSK primlerimizi yatırmıyor. Bu nedenlerden dolayı tazminatlarımı alacak şekilde işten ayrılabilir miyim? CEVAP: İşverenin, kısa çalışma döneminde işçiyi tam zamanlı çalıştıramaz. Kısa çalışma yaptırılan dönemde fiilen çalıştırıldınız ve bunu kanıtlayabiliyorsanız iş akdini haklı fesih yapabilirsiniz. Bu durumda kıdem tazminatınızı talep ederek işten ayrılabilirsiniz. Ancak, bu hakkı kullanırken iş akdi feshinin mutlaka noter aracılığıyla yapılmasında yarar var. İhtarnamede, kısa çalışmaya tabi tutulduğunuz veya ücretsiz izne çıkartıldığınız dönemde çalıştırıldığınızı, ücretinizin ödenmediğini, sosyal güvenlik priminin yatırılmadığını vurgulayarak, İş Kanunu’nun işçiye iş akdini haklı fesih yapma imkânı veren 24. maddesinin 1. fıkrasının II. bendi kapsamında feshettiğinizi vurgulamalısınız.
Bu yazı 3514 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» Devamsızlık Nedeni İle Fesih
» Sigortalı Çalışan Öğrencinin Burs veya Kredisi Kesilmez
» ALO 170
» İşçi Çıkarma Yasağı Uzatıldı
» RAPOR PARASINDA 90 GÜN ŞARTI
» Meslek Kodunu Yanlış Bildirene Ceza
» ŞİRKET SAHİPLERİNE BAĞKUR SÜPRİZİ
» Rapor parası ücretsiz izindeyken de alınabilir mi?
» NORMALE DÖNEN İŞVERENE PRİM TEŞVİKİ
» Ayda 9 gün çalışan GSS Primi Ödemeyecek
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter