04 Ağustos 2021 Çarşamba
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı
Asgari Geçim İndirimi Alma Durumları
Yazı Tarihi: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 07:30

 

e-mail : caliskanfirat@gmail.com

facebook : firatcaliskansgm

 

Asgari Geçim İndirimi (AGİ); çalışanlara devlet adına işveren tarafından ödenen, işverenin gelir vergisinden düşülen bir indirimdir. AGİ uygulamasında, çalışana ödenecek tutarın hesabında çalışanın kendisi dışında eğer evli ise çalışmayan eş ve varsa şartları tutan çocuklar da dikkate alınır ve ödenecek AGİ tutarı buna göre belirlenir.

Peki, çalışanlara ödenen AGİ tutarları neye göre belirleniyor.

• Çalışanlar kendileriyle birlikte oturan veya kendileri tarafından bakılan (öz çocuk, üvey çocuk, evlat edinilmiş çocuk, nafakası sağlanan çocuk, ana babasını kaybetmiş torun) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış bekar çocuklardan dolayı asgari geçim indirimi alabilirler. Anne ve babasını kaybetmiş torunuyla birlikte oturan çalışan da o torunundan dolayı AGİ alabilir. Dolayısıyla 18 yaşını dolduran bir çocuktan dolayı çalışana AGİ ödenebilmesi için çocuğun öğrenime devam ediyor olması gerekir. Öte yandan 25 yaşını doldurmuş çocuk öğrenime devam ediyor olsa artık çalışana o çocuk için AGİ ödenmez.

• Öğrenime devam etmeyen çocuğun 18 yaşını, öğrenime devam eden çocuğun ise 25 yaşını doldurduğu tarihi takip eden aybaşından geçerli olmak üzere o çocuk için artık çalışana AGİ ödenmez.

• Açık ilköğretim, açık lise,  açık öğretim fakültesinde okuyan, burslu okuyan çocuklar ile öğretim gördükleri okullarda beklemeli durumda olup öğrenci olarak kayıtları devam eden çocuklar da öğrenim gören çocuk) olarak kabul edilir ve 25 yaşını doldurana kadar bu çocuklardan dolayı çalışana AGİ ödenir.

• Kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek ya da tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlayan çocuklardan dolayı AGİ alınamaz.

• AGİ alma bakımından kız çocuğu ile erkek çocuğu arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Aynı şekilde çocuğun öz veya üvey

• Yaşı kaç olursa olsun, evli çocuktan dolayı AGİ alınamaz.

• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere: Asgari ücretin yıllık brüt tutarının ilk iki çocuk için yüzde 7,5’i, üçüncü çocuk için yüzde 10’u, diğer çocuklar için yüzde 5’i tutarında çalışana AGİ ödenir.

• Çalışanın kendisi, eşi ve çocukları için alacağı aylık toplam AGİ tutarı; aylık brüt asgari ücretten kesilmesi gereken yüzde 15’lik gelir vergisi tutarından fazla olamayacağından; eşinden dolayı AGİ alan çalışanlar en fazla 3 çocuk için, eşinden dolayı AGİ alamayanlar ise en fazla 5 çocuk için AGİ alabilir.

• Eşlerin her ikisinin de ücretli olması yani AGİ almayı hak edecek şekilde çalışıyor olması halinde, çocuklar anne veya babanın hangisi üzerinden sağlık yardımı alıyorsa, çocuklardan dolayı o çalışan AGİ alabilir. Dolayısıyla sadece kendisi üzerinden çocukları sağlık yardımı alan anne veya babanın işyerine vereceği Aile Durumu Bildirim Formuna çocukların ismini yazması gerekir. Eşlerden sadece biri çalışıyorsa zaten doğal olarak çalışan eş çocuklardan dolayı AGİ alır. Örneğin; eşlerden biri emekli ve çocuklar onun üzerinden sağlık yardımı alıyorsa, emekli eş çalışmayan eş sayıldığından, bu durumda çocukların emekli olan eş üzerinden sağlık yardımı alıyor olmalarına bakılmaksızın, çalışan diğer eş çocuklarından dolayı AGİ alır.

• Anne ve babanın boşanmış ve ikisinin de çalışıyor olması halinde, Aile Durum Bildirimi ile işverene bildirilmek kaydıyla öncelikle nafakaya hükmedilen eş çocuklardan dolayı AGİ alabilir. Eğer nafaka ödemesine karar verilen eş bu yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa o zaman çalışan diğer eş çocuklardan dolayı AGİ alabilir. Örneğin eşler boşanmış ve mahkeme erkeğin nafaka vermesine hükmetmişse, bu durumda erkek çalışan yani baba çocuklardan dolayı AGİ alabilir. Eğer baba nafaka ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa bu durumda çalışan anne çocuklardan dolayı AGİ alabilir. Öte yandan, nafakaya hükmedilen ve bu yükümlülüğünü yerine getiren eşin çalışmaması veya emekli olması durumunda, diğer çalışan eş çocukları için asgari geçim indirimi alamaz. Örneğimizde olduğu gibi baba nafakayı ödüyor ancak çalışmıyorsa, çalışmadığı için çocuklardan dolayı AGİ alamayacağı gibi anne çalışıyor olsa dahi o da çocuklardan dolayı AGİ alamaz. Bir başka örnek; mahkeme tarafından herhangi bir nafakaya hükmedilmemişse yani eşlerin birbirine nafaka ödemesi gerekmiyorsa, çocuğun velayeti babaya verilmiş ve çocuk babası üzerinden sağlık yardımı alıyorsa, bu durumda anne o çocuktan dolayı AGİ alamaz.

• Resmi olmayan evlilikten doğan ve baba üzerinden kimlik kaydı bulunan çocuktan dolayı baba AGİ alır. Ancak çocuk anne ile kalıyor ve çocuğa anne bakıyorsa, babasının o çocuktan dolayı AGİ’den yararlanmıyor olması şartıyla, çocuğun o anneye ait olduğu ve  birlikte oturduklarının veya çocuğa anne tarafından bakıldığının ispatlanması halinde anne resmi evlilikten olmayan o çocuktan dolayı AGİ’den yararlanır.

Çalışanların medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşlerinin çalışıp çalışmadığı hakkında “Aile Durumu Bildirimi” formu ile işverenlerine bildirimde bulunmaları, durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde de (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmekte olup, asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarihten itibaren uygulandığından; çalışanlar çocuklarını da kapsayan Aile Durumu Bildirim Formunu işyerine verdikleri veya değişikliği işyerine bildirdikleri tarihten itibaren çocuklarından dolayı alacakları AGİ’den yararlanabilirler.

Bu yazı 7391 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» 2021 yılı için de asgari ücret desteği verilecek
» 30 Günden Az Çalışanların AGİ Hesabı
» Kıdem tazminatı tavanın üstünden ödenir mi?
» Çalışanın yaptığı iş neyse meslek kodu o olmalı
» Kullanılmayan Yıllık İzinler Yanar mı?
» İşçi Fazla Mesai Yapmak Zorunda mı?
» SGK Borç Yapılandırma Başvuruları Başladı
» SSK’lılar 3600 Günle Nasıl Emekli Olur?
» İŞVERENLERE FARKLI BİR PRİM TEŞVİKİ
» Yeni Yapılandırma Kanunu Geliyor
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter