21 Eylül 2020 Pazartesi
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı
Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
Yazı Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 06:28

e-mail : caliskanfirat@gmail.com

facebook : firatcaliskansgm

 

1985 yılından beri uygulanmakta olan vergi iadesi uygulaması 2007 yılı başından itibaren kaldırılmış yerine 1 Ocak 2008 tarihinden  itibaren geçerli  olan “Asgari Geçim İndirimi”(AGİ) uygulaması getirilmişti.

Asgari Geçim İndirimi  devletin bir çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu şahıslara bakarak, çalışanın ödemiş olduğu gelir vergisinin çalışana iade edilmesi olarak da tanımlanıyor.

Çalışan kişilerin, geçim standartlarını iyileştirmek için ödedikleri gelir vergisi miktarından düşülen bir tutar olan Asgari Geçim İndirimi, çalışanın bu oranda daha az vergi vermesine fayda sağlıyor.

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen her birey Asgari Geçim İndirimi’nden yararlanabiliyor. Özetle; Gelir Vergisi Kanunu’nda bulunan 61. Maddeye göre ücret alan kişiler, bu indirimden yararlanabiliyor. Çocuk hangi şahıs üzerinden sağlık sigortasına tabi tutulduysa, Asgari Geçim İndirimi de o şahsa ödeniyor.

193 sayılı Kanunun mülga 32. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

“Asgarî geçim indirimi” (AGİ)

MADDE 32 – Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

 

Çalışanların AGİ uygulamasından yararlanmak için  medeni hallerini, eşin çalışıp çalışmadığını  ve çocuk sayısını işverene bildirmeleri gerekmektedir. Çalışanın mevcut durumunda  her hangi bir değişiklik olursa, evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb. gibi  bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildirmek zorundadır. AGİ tutarını belirleyen  medeni durum ve/veya çocuk sayısında meydana gelen değişiklikler,  değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanmaktadır. Eşlerin her ikisi de çalışıyorsa yalnızca bir tanesi çocuklar için indirim hakkına sahip olur, diğeri için bekar AGİ si uygulanır.

 

-AGİ ÖDEMESİ ALMAYAN İŞÇİ SÖZLEŞMESİNİ FESİH EDEBİLİR-

AGİ, İş Kanununda tanımlanan ücretin bir parçasıdır ve ücretlerin belirli bir süre ödenmemesi İş Kanunu’na göre işçiye derhal haklı fesih hakkı vermektedir. AGİ’si ödenmeyen işçi haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Ayrıca AGİ ödemesi işveren tarafından yapılmayan işçi Çalışma Bakanlığının ihbar hattı Alo 170’e, ayrıca  Vergi İletişim Merkezi ihbar hattına şikayette bulunabilir.

Asgari Geçim İndirimi’ni ödemeyen bir işveren, İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uymadığından suç işlemiş olarak kabul edilir ve bundan dolayı da Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası işlemi uygular.

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununun 102/1-a maddesinde “İşçinin Kanundan veya toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen işverene, her işçi ve her ay için (2019 yılı için)  191 lira idari para cezası uygulanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Bu yazı 2238 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» ALO 170
» İşçi Çıkarma Yasağı Uzatıldı
» RAPOR PARASINDA 90 GÜN ŞARTI
» Meslek Kodunu Yanlış Bildirene Ceza
» ŞİRKET SAHİPLERİNE BAĞKUR SÜPRİZİ
» Rapor parası ücretsiz izindeyken de alınabilir mi?
» NORMALE DÖNEN İŞVERENE PRİM TEŞVİKİ
» Ayda 9 gün çalışan GSS Primi Ödemeyecek
» ÇALIŞANLARIN ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ İZİN HAKLARI
» Az Tehlikeli İşyerlerinde Hekim ve Uzman Çalıştırma Yükümlülüğü Başladı
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter