09 Temmuz 2020 Perşembe
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı
SGK Tebligatlarını Alırken Dikkat
Yazı Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:12

Fırat ÇALIŞKAN

Sosyal Güvenlik Uzmanı

e-mail : caliskanfirat@gmail.com

facebook : firatcaliskansgm

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işyerlerine birçok nedenle yazışma yapabilmektedir. Bu yazışmalar o anda işyerinde kim varsa ona teslim edilir, işyerinde teslim edilen bu yazılarda ne var ki tebliğ mazbatasına her zaman “İşyeri çalışanına/daimî çalışanına teslim edilmiştir.” yazılır. O anda işyerinden sigortalı bildirilmeyen veya başka işyerinden Kuruma bildirimi yapılan bekçi, site görevlisi veya Kuruma bildirimi yapılmayan bir kişi sonuçlarını bilmeden normal bir kargo alır gibi SGK gelen yazıyı alır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na göre SGK tarafından gönderilen yazılar işyerinde herhangi bir kişiye teslim edilebilir. Fakat teslim edilen kişi işyerinin adresinde faaliyet gösteren işyerinin sicil numarasından Kuruma bildirilmiyorsa re’sen sigortalı yapılmaktaydı. 

2015/25 Sayılı Kayıt Dışı Genelgesinin 2.3.1.1 başlığının 7. Paragrafından sonra gelen bu hükmün Danıştay 15. Dairesinin 06.06.2018 gün ve 2018/654 E. no'lu kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Yürütmesi durdurulan kısım “(Ek: 25/02/2018-2018/4 Sayılı Genelge) PTT memurlarınca yapılan tebligatların, resmi kuruluşlarca düzenlenen belge (tutanak) niteliğinde olması nedeniyle iş yerlerine yapılan tebligatların, PTT memurları tarafından 7201 sayılı Kanuna uygun olarak yapıldığının ve işyerine tebliğ edilen mazbataların üzerine "işyeri çalışanı", "işyeri daimi çalışanı", "görevli sekreter" gibi ibarelerin yazıldığının tespiti halinde bu bilgi ve belgeler uyarınca tebligatın teslim alındığı tarih için re ‘sen sigortalılık sağlanacaktır. Bununla birlikte işveren tarafından tebligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığı, komşu işyeri sahibi/çalışanı olduğu veya söz konusu kişinin birinci veya ikinci derece (eş dâhil) hısmı olduğu için işyerinde bulunduğu, çalışmasının olmadığı ve ziyaret nedeniyle işyerine geldiği şeklinde yapılabilecek itirazlar, sunulacak belgelerin ve tebligat alındısında ismi bulunan kişi ile işverenin beyanlarının incelenmesi suretiyle ünite itiraz komisyonlarınca değerlendirilecektir.”

Peki, bu durumda PTT mazbatasında teslim alan kişi kısmında “işyeri çalışanına/daimi işçisine teslim edilmiştir.” ibaresi üzerine SGK tarafından sigortalılık kontrolü veya bir araştırma yapılacak mıdır? SGK, Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrası bir Genel Yazı ile itiraz sonuçlanana kadar yapılacak işlemleri anlatmıştır.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 29/08/2018 tarih E.11043282 sayılı Genel Yazısında özetle; “Danıştay 15. Daire Başkanlığının kararına itiraz edildiği, teslim alındısı (mazbata) belgelerinin incelenmesine devam edileceği, belgede adı geçen kişinin kayıt dışı olduğu tespit edildiği takdirde bu sefer resen sigortalılık tescilinin sağlanmayacağı, konunun denetime sevk edileceği, yapılan araştırma-inceleme sonucunda gerekli sigortalılık işlemlerinin sağlanacağı, söz konusu davanın nihai hale gelmesi ile birlikte ilgili düzenlemelerin yapılacağı” belirtilmiştir. Bu sayede işyeri kayıtları incelenmeden, işverenin bu konu hakkında beyanı alınmadan resen yapılan sigortalılık işlemi yapılmayacak ve işverene kişi sorulacak, kişinin başka bir işyeri çalışanı veya aynı şirket çatısı altında çalışıp çalışmadığı incelenecek, teslim alındısını alan kişinin beyanına başvurulacak ve bu incelemeler sonucu işlemler yapılacaktır.

Genellikle küçük işletmelerde, işyerine gelen bir yazıyı işyeri kapalıysa yan komşusu, işhanı bekçisi gibi kişiler alabilmekte büyük işletmelerde ise birden çok SGK işyeri sicil numarası olması nedeniyle kişinin hangi işyerinden sigortasının olduğu bulunamamaktadır. Çünkü PTT mazbatalarında kişilerin alt kimlik bilgilerine yer verilmemekte olup T.C kimlik numarası olmadan sadece kişinin beyan ettiği ad ve soyadı ile sağlıklı ve yeterli bir kontrol yapılması da mümkün değildir.

İşletmeler Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen bir tebligat sonucu incelemeye girmemek ve sürpriz idari para cezaları ile karşılaşmamak için işveren veya işyeri sigortalısı işyerinde bulunmadığı sürece işyeri çalışanı olmayan kişilerin bu tebligatları PTT mazbatasında bulunan “işyeri çalışanına/daimi işçisine teslim edilmiştir.” kaşesi üzerine almamaları ve tebligatı alırken varsa unvanlarını (Sekreter, Evrak personeli, şube çalışanı) yoksa kim olduklarını (Yan komşusu, bekçi vb.) açıklayıcı bir ibare yazmaları daha doğru olacaktır. Zira her ne kadar Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiş olsa da re’sen sigortalılık yerini inceleme-araştırma işlemine bırakmıştır. İnceleme-araştırma işlemi sırasında işveren, tebligatı alan kişinin beyanı, bordro tanıkları ve işyeri kayıtlarının incelenmesine gidilebilir.

Bu yazı 2135 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» Yurtdışı Borçlanmasıyla Emekli Olanlara Çalışma Kolaylığı
» Asgari Geçim İndirimi Alma Durumları
» SGK Hizmet Dökümü
» TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ ?..
» SGK’ya gitmeden işlemlerinizi e-devletten yapabilirsiniz
» YILLIK ÜCRETLİ İZİN
» İŞÇİLERİNE EŞİT DAVRANMAYAN AYRIMCILIK TAZMİNATI ÖDER!
» Ücretsiz İzinli Gösterdiğiniz İşçinizi Çalıştırmayın!
» Aynı İşyerinde Tekrar İşe Başlayanların Yıllık İzni Süresi
» KÇÖ’ye haciz veya bloke konulabilir mi?
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter