03 Temmuz 2020 Cuma
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
YAZAR DETAYI
Fırat ÇALIŞKAN-Sosyal Güvenlik Uzmanı
Ölüm Aylıkları Hangi Durumlarda Kesili
Yazı Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 07:12

Sigortalının ölümü ile geride kalan hak sahibi durumundaki eş ve çocuklarla uğradıkları gelir kayıplarının giderilmesi için ölüm sigortasından ölüm (dul/yetim) aylığı bağlanmaktadır. Bu aylıktan yararlanan eş ve çocuklara bağlanan aylıklar belirli hâllerin ortaya çıkması durumunda kesilmektedir.

 

-Dul eşin aylığının kesilmesi-

Sigortalının dul eşi evlendiğinde, bağlanmış bulunan ölüm aylığı evlenme tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine neden olan evlenmenin, ölüm veya boşanma nedeniyle son bulması halinde, kesilmiş bulunan aylık eşin talebi üzerine yeniden bağlanır.

Sonradan evlendiği eşinin ölümü nedeniyle, ikinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe, bu aylıklardan tercih ettiği aylığı bağlanacaktır.

Ayrıca, eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eşlerin bağlanmış olan aylıkları kesilecek ve adlarına ödenmiş olan tutarlar yasal yaptırımları ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri alınacaktır.

 

-Kız çocukların aylıklarının kesilmesi-

Kız çocuklarına bağlanan aylıklar, belirli istisnalar hariç olmak üzere;Çalışmaya başladıkları, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı, evlendikleri,tarihi izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilir.

Ölüm aylığının kesilmesine neden olan sebebin ortadan kalkması (işten ayrılma, evliliğin son bulması, dul kalma ve bağlanan gelirin/aylığın kesilmesi) halinde, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden aylık bağlanır. Ancak, evlenme ödeneği aldıktan sonra, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından başlamak üzere iki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalma halinde, bu süre içinde tekrar aylık ödenmediğinden, bu gibi durumlarda kız çocuklarına bağlanacak ölüm aylıkları, iki yıllık sürenin dolduğu tarihten itibaren başlatılır.

Evliliğin son bulması ile kocasından da aylık bağlanmasına hak kazanan kız çocuğuna tercih ettiği aylık bağlanır. Ayrıca, eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen kız çocukların bağlanmış olan aylıkları kesilecek ve adlarına ödenmiş olan tutarlar yasal yaptırımları ile birlikte SGK tarafından geri alınacaktır.

 

-Erkek çocukların aylıklarının kesilmesi-

Erkek çocuklara bağlanan aylıklar belirli istisnalar hariç olmak üzere;Çalışmaya başladıkları, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı,18 yaşını, orta öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurdukları tarihi izleyen ödeme dönemi başından kesilir. Orta öğrenimde 20 veya yükseköğrenimde ise 25 yaşına gelmeden önce mezun olma, kendi isteği ile ayrılma, atılma gibi nedenlerle okulla ilişiği kesilenlerin aylıkları da ilişiğin kesildiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından geçerli olmak üzere kesilir.

Bu şekilde aylığı kesilenlerden yeniden öğrenime başlayanlara, yukarıda belirtilen yaş sınırları içinde kalmak ve talepte bulunmak koşuluyla yeniden aylık bağlanır.

Erkek çocukların evlenmeleri halinde yukarıda belirtilen aylık kesilme koşulları oluşmadığı takdirde aylıkları kesilmez.

  

-Malul çocukların aylıkları-

Malul çocuklara bağlanan aylıklar, belirli istisnalar hariç olmak üzere;Çalışmaya başladıkları, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı,SGK Kanunu’na göre yapılan kontrol muayenesi sonucu kurum sağlık kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların kontrol muayene tarihini,izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilir.Kontrol muayene tarihini takip eden ödeme dönemine kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı hâlde kontrol muayenesini yaptırmayan malul çocuğun gelir/aylığı kontrol muayene tarihini takip eden ödeme döneminden kesilir.

Ancak kontrol muayenesini SGK’nın yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak;3 ay içinde yaptıran ve malullük hâlinin devam ettiği tespit edilen malul çocuğun kesilen aylık veya geliri, kesildiği tarihten,

3 ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük hâlinin devam ettiği tespit edilen malul çocukların ise almakta oldukları gelir veya aylık, rapor tarihinden sonraki aybaşından, başlanarak yeniden bağlanır.

 

Sigortalının ölüm tarihinde aylık bağlanmamış ya da bağlandıktan sonra aylıkları kesilen çocuklardan sonradan çalışamayacak durumda malul olanlara, SGK Kanunu’na tabi veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamaları ve buralardan kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık bağlanmaması koşuluyla, malullük durumunun tespitine esas sağlık kurulu rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.Malul çocukların evlenmeleri hâlinde aylıkları kesilmez.

 

Bu yazı 2053 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER YAZILARI
» Asgari Geçim İndirimi Alma Durumları
» SGK Hizmet Dökümü
» TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ ?..
» SGK’ya gitmeden işlemlerinizi e-devletten yapabilirsiniz
» YILLIK ÜCRETLİ İZİN
» İŞÇİLERİNE EŞİT DAVRANMAYAN AYRIMCILIK TAZMİNATI ÖDER!
» Ücretsiz İzinli Gösterdiğiniz İşçinizi Çalıştırmayın!
» Aynı İşyerinde Tekrar İşe Başlayanların Yıllık İzni Süresi
» KÇÖ’ye haciz veya bloke konulabilir mi?
» ÜCRETSİZ İZİN NAKDİ YARDIM BAŞVURULARI BAŞLADI
Yazarın tüm yazıları >>>
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter