23 Kasım 2020 Pazartesi
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
Kırklareli SMMMO taleplerini sıraladı
Kırklareli # 20 Haziran 2019 Perşembe 09:23

Metin KARAKUŞ

Kırklareli SMMMO (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası) ülke genelinde son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve kamplaşmaların nedenlerini araştırmak, bunları aşmak ve çözüm üretmek için kahvaltılı bir toplantı ile basın açıklaması yaptı.

Kırklareli My Garden Et&Balık Restaurant’ta düzenlenen basın açıklamasına; TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Üst Kurul Üyesi ve Onursal Başkan Burhan Üstünkol, Kırklareli SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Azabağaoğlu, Başkan Yardımcısı Recai Yalçınkaya, Sekreter Aycan Üzülmez, Sayman Mustafa Türkkan, Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Yılmaz, Disiplin Kurulu Başkanı Necati Zengin, Başkan Yardımcısı Güven Kuray, Röportör Engin Çakan, Disiplin Kurulu Üyesi İsmail Gören, Denetleme Kurulu Başkanı İbrahim Uysal, Denetleme Kurulu Üyeler Meral Göçer ve Recep Tunca, Oda Sekreteri Gülçin Sevim ve basın mensupları katıldı.   

Kırklareli SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Azabağaoğlu açılış konuşmasında; “Basınımızın çok değerli üyeleri hoş geldiniz şeref verdiniz, şahsım ve Oda Kurullarımızda görev yapan tüm arkadaşlarım adına sizleri saygı ile selamlıyorum. Bizler bu gün siz değerli basın mensupları ve Oda Kurullarımızla bir araya gelirken sadece sıradan bir basın açıklaması yapmaya değil, aksine sizlerle birlikte bir istişare toplantısı yapmayı, mesleki sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi gündeme taşırken sizlerden de İlimizin ve Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sosyal ve siyasal durum hakkında bilgiler alıp, bundan sonra kamu niteliği taşıyan bir sivil toplum kuruluşu olan meslek Odamızın bünyesinde İlimiz ve ülkemiz için faydalı olabileceğimiz yol haritalarımızı çizmek istiyoruz. Şimdi ben sözü TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Üst Kurul Üyesi ve Onursal Başkanımız Sayın Burhan Üstünkol’a bırakmak istiyorum” dedi.

Daha sonra basın açıklaması, TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Üst Kurul Üyesi ve Onursal Başkan Burhan Üstünkol, tarafından yapıldı.

Sürekli mevzuatlardaki değişiklerle ilgili çok önemli konulara değinen Üstünkol, maddeler halinde ele aldığı basın açıklamasında şunları söyledi;  “Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve kamplaşmaların nedenlerini hep birlikte araştırmak; bunları aşmak içinde çözüm önerilerimizi de sunmak zorundayız. Meslektaşlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini ifade ederken hiç bir zaman ülke gerçeklerinden kendimizi ayrı tutamayız. Çünkü bu ülkenin tüm iş insanlarının ve şirketlerin ekonomik yapılarını en iyi süzgeçten geçirebilecek meslek örgütü bizleriz. İş dünyasının sorunları ayni zamanda değerli meslektaşlarımızın sorunlarıdır. Sağlıklı bir iş dünyası sağlıklı bir muhasebe ve mali müşavirlik Dünyası demektir. Ayni şekilde sağlıklı bir muhasebe düzeni sağlıklı bir iş dünyası demektir. O halde birlikte hareket etmek zorundayız bir tarafın sorunları diğer tarafında sorunlarıdır. Tabii ki mesleki sorunlarımız çok fazla; yıllardır bu konuda açıklamalar yapıyor ve taleplerimizi dile getiriyoruz. Sorunlar artarak devam etmektedir. Hem Odalar hem de TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) olarak bu konuları gündemde tutmak için büyük çabalar harcıyoruz. Haklı taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz.”

 

1) - Sürekli mevzuatlardaki değişiklikler; Hem meslektaşlarımızın hemde iş dünyasının planlama

Yapmasının önünü kesmektedir.

2) - Mücbir sebeplerin dikkate alınmaması; Meslek mensubunun ağır hastalık ve vefat durumunda beyan sürelerinin uzatılması talebimiz dikkate alınması gerekmektedir. Mükellef için geçerli olan mücbir sebeplerin mali müşavirler içinde geçerli olmalı, aksi durumda ağır hasta da olsa ameliyattan da çıksa vefat etse dahi mükelleflerin beyannamelerinin mevcut sürelerde gönderilmesi gerekmektedir ki böyle bir durumda ne kadar sağlıklı beyannameler düzenlenebilir ve gönderilebilir.

3) - Beyanların çokluğu ve zaman sıkışıklığı; Kamu kurumlarınca istenen bilgi beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Oysa tüm veriler bir data merkezinde toplanarak ve ilgili Kurumların bu merkezden bilgileri alması çok daha sağlıklı olacaktır.

4) - Mesleğin her geçen gün daha da stresli bir hale gelmesi; Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulanması meslek mensubu üzerinde büyük bir stres yaratmaktadır. Hatasız iş yapmak günümüz uygulamalarında maalesef imkânsız hale gelmektedir.

5) - Yasaların uygulanmasındaki zorluklar; Daha anlaşılır, sürdürülebilir uygulaması basit ve kontrolü kolay uygulamaların hayata geçmesi gerekmektedir.

6) - Çözüm önerilerimize karşı ilgili kurum ve kuruluşların duyarlılık dereceleri; İş dünyasında mevzuat uygulamalarındaki sorunları en iyi Şekilde hisseden mali müşavir camiasıdır. Bölgesel ve sektörel uygulamalardaki vergisel ve teşvik uygulamaları hakkında bizlerin raporlarına çok daha duyarlı olunması ülke menfaatimiz içindir.

7) - Tahsilât sorunları; Meslek camiamızda tahsilâtların yasal bir standarda kavuşturulması kaçınılmazdır.

8) - Haksız rekabetin üst seviyelere çıkmış olması; Meslek mensuplarımızın etik kurallara uyum sağlaması rekabeti fiyat kırarak değil kurumsallaşarak ve çok daha profesyonel hizmet vermesi ile aşılacaktır.

9) - Mesleki sorumluluklarımız; Yetkileri sınırlı sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumlulukları dengeli bir yapıya kavuşması gerekmektedir.

10)- Sorumluluklarla doğru orantıda olmayan mesleki ücret tarifesi; Asgari ücret tarifesi hazırlanırken mesleki sorumluluklarında risk değerlendirilmesi yapılarak hazırlanması gerekmektedir.

11) - Meslek mensuplarımızın üzerindeki başta %18 olan KDV ve Vergi yükü; Bir kısım serbest meslek erbabında KDV %8 iken meslek camiamızda %18 KDV uygulaması devam etmektedir. Gelir vergisinde tahsilat esasına bağlı iken KDV de hizmet ifasına bağlanmıştır. Bu çelişki ortadan kaldırılmalıdır.

12) - SGK ve Gelir İdaresinin teşvik uygulamalarındaki biribirinin içine giren teşvikler maalesef uygulanamaz durumda; Teşvik uygulamaları çok daha net anlaşılabilir ve uygulanabilir olmalıdır.

Bunları ifade ederken çözüm önerilerimizi de ilgili kurum kuruluş ve makamlara iletmekteyiz. Odalarımız kendi bölgelerinde TÜRMOB Türkiye genelinde sorunları ve çözüm önerilerimizi dile getirmekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Maalesef çok iyi niyetle de olsa, bazen düşünülmeden ya da iyi bir şekilde analiz edilmeden uygulamaya geçilen yasalar yarardan çok zarar getirmektedir.

Güçlü bir meslek gurubu yaratmak, güçlü bir meslek odasının oluşumundan geçer. Meslek yasamız 13 Haziran 1989 tarihinde bundan 30 yıl önce Resmi Gazetede yayınlandı ve bizler yasal statümüze kavuştuk. Bu meslek örgütü muhasebe, denetim ve mali müşavirlik hizmetleri ile iş dünyası ve kamu arasında bir köprü görevi görerek ekonominin en önemli paydaşlarından biri olmuştur. Geride kalan bu 30 yılda meslek camiamız sürekli kendini yeniledi. Sürekli eğitimler yaptı ve sürekli teknolojiye ayak uydurmaya çalıştı. Devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen tüm çalışmalarda görev alarak, toplumsal sorumlulukla ve özveri ile bu uygulamaların hayata geçmesinde büyük rol oynadı.

Ekonominin en önemli paydaşlarından biri olan camiamız çağın gerektirdiği teknolojik yeterliliğe ayak uydurmuş, yurt içi ve yurt dışındaki tüm gelişmeleri izleyerek yapıcı görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmıştır, paylaşmaya devam etmektedir. Bizler mali müşavirlik hizmeti arz ediyoruz; bunun ihtiyacını hissedecek ve değerini bilecek bir mükellef kitlesi yaratılmalıdır. Sürekli çıkan af yasaları, yasaların uygulanmasındaki aksaklıklar yeni ticaret kanunu yasalaşma sürecinde son dört gün kala seksen dört maddenin geri çekilmesi, maalesef %90 iş insanında mali müşavirlik hizmeti yerine, sadece beyanname ve form düzenleyip gönderen bir hizmet üreten meslek camiası algısı yaratmaktadır. Çünkü kurumsal yapıya ulaşmış ya da kurumsallaşmaya çalışan firmalar çok az bulunmaktadır. Hal böyle olunca da verilen hizmetin değeri; bir anlam ifade etmemektedir. Son yıllarda yaşanan ekonomik daralmada şunu gördük ki; Birçok Firma bu süreçte nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmiyor. Tüm sektörlerde (ihracat yapan firmaların bir kısmı hariç) yaşanan Belirsizlikler, gelecek kaygıları ortada. Bu süreç tabiî ki aşılacaktır. Bunun için herkesimin öz veri ile çalışması güç birlikleri oluşturması şarttır. Değerli basın mensupları çok değer verdiğimiz ve üzerinde sürekli ne yapılabilir diyerek düşündüğümüz ve ilimizin gelişimi için elzem olduğuna inandığımız bir arzumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hizmet verdiğimiz mükelleflerimizin tamamı Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf Odalarımızın üyeleridir. İnanıyoruz ki bu meslek odalarımızın yönetim kadroları da üyelerinin geleceği için sürekli bir çaba harcıyor kendilerine göre en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyorlardır.

Ancak; İş dünyasının gelişimi için asgari bu üç meslek odasının her zaman bir araya gelerek istişareler yapması ve birlikte projeler üretmesi kaçınılmazdır. Sektörel olarak yapılacak çalışmalar, eğitimler, vasıflı personel ihtiyaçlarının karşılanması, teşvikler, finansal konularda yapılacak işbirlikleri, finansal okuryazarlık eğitimleri, iş dünyamıza ve İlimizin ekonomik alanda gelişiminde büyük fayda sağlayacaktır. Birlikte oluşturacağımız platformlarla ve de üniversitemizden alacağımız destekle çok yararlı işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Bu vesile ile kendilerini en kısa zamanda ziyaret ederek düşüncelerimizi paylaşacak ve iş birliği talebimizi yineleyeceğiz. Çünkü ilgili odaların yönetim kadroları yıllardır tanıdığımız arkadaşlarımız dostlarımızdır. İlimiz ve ülkemiz için bu hizmet meşalesini en kısa zamanda yakarak birlikte yol almak istiyoruz. Bu konuda siz değerli basın mensuplarımıza çok iş düşmektedir. Sizler bizlerin sesi kulağı olacaksınız yıllardır odamızın ve meslek camiamızın yanında oldunuz. Çalışmalarımızı, eğitimlerimizi, camiamızdan haberleri sizlerle paylaştık sizlerin sayesinde kamuoyuna duyurduk. Bundan sonrada sizlerle artarak devam edecek bir çalışmanın içinde olacağız. Katılımınızdan dolayı sizlere sonsuz teşekkürler ediyoruz.”

 

 

Bu haber 836 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter